EWI gaf een fractie van basisbeursgeld uit

| Rik Visschedijk

Bij de faculteit EWI bleef in 2018 bijna 270 duizend euro op de plank liggen, dat uitgegeven had moeten worden aan studenten. Het lukte namelijk niet om de 393 duizend euro uit het afschaffen van de basisbeurs uit te geven. Na de zomer komt er een plan hoe dat wel te doen.

EWI spent a fraction of basic grant money

Nearly 270 thousand euros remained on the shelf at the EEMCS faculty in 2018, which should have been spent on students. The faculty did not manage to spend 393 thousand euros from abolishing the student basic grant. After the summer there will be a plan how to do that.

De UT kreeg in 2018 een kleine drie miljoen euro aan ‘studievoorschotmiddelen’. De andere UT-faculteiten maakten dat budget afgelopen jaar op aan bijvoorbeeld intensief onderwijs, studentbegeleiding en faciliteiten, zo staat in het jaarverslag over 2018. Bij EWI lukte dit bij lange na niet.

De reden is dat EWI pas halverwege het jaar begon met uitgeven van het geld, staat in het faculteitsplan voor 2019 tot 2022. Eerder was er nog geen concreet doel voor de studievoorschotgelden. Het lukte pas om die laat in het jaar te formuleren. Ook moest de faculteitsraad daar nog akkoord op geven.

De faculteiten kijken ieder jaar opnieuw waaraan ze het geld gaan uitgeven. Bij EWI zou dat komend jaar onder andere aan extra onderwijzend personeel kunnen zijn, aldus het faculteitsplan. Die docenten kunnen het gat opvullen dat ontstaat door het extra onderzoekswerk uit de sectorplannen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.