Plein Hogekamp ruim 3 ton duurder

| Rense Kuipers

De aanleg van het plein bij de Hogekamp kost ruim drie ton meer dan begroot. De extra kosten komen onder andere door de prijsstijging in de bouwsector. De UT vangt de extra uitgaven op binnen het gehele budget van haar Langetermijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH).

Construction of hogekamp square over budget

The construction of the square at the Hogekamp costs more than three tons more than budgeted. The extra costs are partly due to the price increase in the construction sector. The UT absorbs the extra expenses within the entire budget of its Long Term Strategic Housing Plan (LTSH).

De overschrijding komt volgens UT-woordvoerder Bertyl Lankhaar neer op ruim acht procent van het totale budget voor het plein. De redenen voor de extra kosten zijn legio: snellere kostenstijging in de bouwsector, een aangepast plan voor een groter plein inclusief parkeerplaatsen aan de achterzijde en in totaal zeven ton aan extra kosten tijdens de bouw. Dat geld gaat naar de aanleg van ondergrondse infrastructuur, bereikbaarheid en overlastvermindering voor de High Tech Factory en het aansluiten van de bestrating op het gebouw de Hogekamp.

Momenteel is de aanleg van het plein in volle gang (zie ook de foto). Het terras voor het U Parkhotel is bijvoorbeeld al gereed, evenals de parkeerplaats aan de achterzijde. Uiterlijk begin 2020 moet het volledige plein af zijn en daarbij ook aangesloten zijn op de boulevard.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.