‘Advies-Van Rijn is kans voor faculteit BMS’

| Rik Visschedijk

Theo Toonen, decaan BMS, verwacht niet dat zijn gammafaculteit erop achteruit gaat door de aanbevelingen van de commissie Van Rijn. De UT verdeelt volgens hem de gelden op basis van het universiteitsprofiel. ‘Dat past bij onze reorganisatie waarin we de aansluiting zoeken bij techniek.’

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘De universiteiten hebben bij de budgetverschuiving onder Van Rijn meer zeggenschap over de bestemming van het geld’, zegt Toonen. ‘In het Strategisch Beraad is aangegeven dat de UT kijkt naar de inhoud: de profilering en positionering vanuit strategisch perspectief. Ik verwacht dat BMS er niet op achteruit gaat. Het is eerder een kans voor BMS. Dat anderen mogelijk meer krijgen gun ik ze van harte.’

Er kwam flink wat kritiek op het advies van de commissie Van Rijn. Daarin staat de aanbeveling om meer geld vrij te maken voor bètaopleidingen door alfa- en gammastudies te korten. Toonen vindt het ronduit positief dat het landelijke bekostingsmodel op de schop gaat. Opleidingen financieren louter op het marktaandeel studentenaantallen is volgens hem de oorzaak van de huidige problemen. ‘Het achterliggende idee om instellingen te laten concurreren binnen een vastliggend budget is een fundamentele bestuurlijke fout’, zegt hij. ‘Succesvolle concurrentie veronderstelt dat er een winnaar komt en groei mogelijk is. Dat is natuurlijk niet het geval. Onderlinge rivaliteit is het ongewenst gevolg. Instellingen vernieuwen niet echt. Ze kopiëren succesvolle opleidingen van de ander om zo ook maar die studentenaantallen te halen. Die weg hebben wij al eerder verlaten.’

Onderscheidend profiel

Die vorm van concurrentie, de jacht op het marktaandeel, zet volgends de decaan een rem op innovatie en vernieuwing. ‘Nu we richting een capaciteitsmodel gaan, kunnen we werken aan het onderscheidende profiel van onze opleidingen en daarmee van de universiteit als geheel. Het lijkt erop dat we over meer jaren duidelijkheid krijgen over het budget. Dat past naadloos bij onze reorganisatie BMS under Steam. We werken aan een onderzoek- en onderwijsprofiel, waarbij bètatechniek echt geïntegreerd is in de sociale wetenschappen. Dat gaat niet om het ongebreideld studenten binnenhalen. We willen kwalitatief goede opleidingen neerzetten met misschien wat minder studenten, maar met een duidelijk eigen profiel dat aansluit bij de arbeidsmarkt van de toekomst.’

Under Steam

De faculteit BMS zit halverwege een grote reorganisatie onder de noemer BMS under Steam. Inkrimpen van het wetenschappelijk personeel en vooral meer aansluiting bij de technische UT-faculteiten moest BMS uit de rode cijfers helpen. ‘Dat laatste is inmiddels aardig gelukt’, zegt Toonen. ‘Het financiële probleem is - op enkele kleinere onderdelen na - opgelost. Een andere manier van werken en organiseren heeft ruimte geschapen voor investeringen in de toekomst.’

Omdat dit proces ruim drie jaar geleden is ingezet, is de faculteit de storm voor, zegt Toonen. ‘We kijken al naar de inhoudelijke profilering van onze opleidingen. Neem bijvoorbeeld de opleiding communicatiewetenschappen, die trekt nauw op met EWI. De faculteit BMS is al lang geen gamma-faculteit meer, we zijn een cross-disciplinaire mix met alfa, techniek en bèta.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.