Meer groen en fietsenstallingen op groter O&O-plein

| Rense Kuipers

Het plein voor de Technohal ondergaat momenteel een verbouwing, om aansluiting te krijgen op het huidige O&O-plein. Er moet veel groen komen en plek voor zo’n 1400 fietsen. In november moet de verbouwing gereed zijn.

Renovation of square in front of technohal

The square in front of the Technohal is currently undergoing a renovation in order to connect to the current O&O square. There must be a lot of greenery and room for around 1400 bicycles. The renovation is set to be completed in November.

Al in 2010 werd het O&O-plein zoals we dat vandaag de dag kennen aangelegd. Een deel van de oorspronkelijke plannen – het stuk voor de Technohal en The Gallery – is toen echter niet uitgevoerd. Daar komt de komende maanden verandering in.

Fietsen

Het laatste stukje O&O-plein krijgt vooral ruimte voor veel groen en fietsen, zo legt Ray Klumpert, onderhoudsmanager bij Campus & Facility Management, uit. ‘We zijn al een tijd bezig met een fietsparkeerplan, dat we nu combineren met de aansluiting op het huidige O&O-plein. Naast de Technohal komt plek voor zo’n duizend fietsen. Bij P0, de parkeerplaats voor The Gallery, voor zo’n vierhonderd fietsen.’

Volgens Klumpert hebben deze extra fietsenstallingen te maken met het plan om de rest van het O&O-plein fietsvrij te maken. ‘Dit lijkt ons een mooie oplossing. Maar we maken eerst dit plein af, voordat we ons richten op vervolgstappen.’

Groen

Naast extra fietsenstallingen, wordt dit gedeelte van het O&O-plein vooral ook groen, vertelt Klumpert. ‘In plaats van kiezelstenen zoals bij het huidige plein, wordt de ondergrond grotendeels gras. Met daarop ook veel heggen en struiken, deels ook om te voorkomen dat mensen zomaar over het gras gaan fietsen.’

Boven dit nieuwe stuk O&O-plein komen voorlopig geen doeken ter overkapping. ‘Op die plek is veel ondergrondse infrastructuur. Dat bemoeilijkt het plaatsen van pilaren, die vrij diep verankerd moeten worden’, aldus Klumpert.

Begin september is de bestrating gereed. Daarna volgen beplanting, gras en asfaltslijtlagen. Voor de officiële opening van het gebouw, tijdens de dies natalis op 29 november, moet het plein klaar zijn.

Bovenaanzicht: zo moet het plein worden, aangesloten op de Technohal en Gallery (onderin de afbeelding).