Shaping2030: ‘Het is maar net hoe je het opschrijft’

| Rense Kuipers

De universiteitsraad deed vanmorgen zijn zegje over de nieuwe missie en visie van de UT richting 2030. Dat werd een semantische discussie: volgens de raad kan de opgestelde tekst scherper en mogen de accenten nét iets anders liggen.

Photo by: RIKKERT HARINK

Shaping 2030: 'It depends on how you write it down'

This morning the university council had its say about the new mission and vision of the UT towards 2030. That became a semantic discussion: according to the council, the text could be sharper and the accents could be slightly different.

De Uraad stelde in een brief aan het college van bestuur overwegend positief te zijn over de nieuwe missie en visie. Daarom geen majeure veranderingen, maar wilden de raadsleden vooral scherpere en duidelijkere bewoordingen.

Tweerichtingsverkeer

In de geformuleerde missie is volgens de raad nog niet volledig duidelijk wat het CvB bedoelt met de kreten ‘empowering society’ en ‘ultimate people first university of technology’. Collegevoorzitter Victor van der Chijs: ‘We redeneren niet alleen vanuit onze eigen organisatie, maar vooral ook vanuit de maatschappij. We hebben het hier over tweerichtingsverkeer: dus we kijken niet alleen naar de impact van technologie op de maatschappij, maar ook wat de maatschappij van ons verwacht. Neem bijvoorbeeld de huidige discussie over de houdbaarheid van data. Wij moeten daarin als universiteit de rol aannemen van baken van betrouwbaarheid. We kunnen nog sterker dan nu onze positie pakken als technische universiteit die de maatschappelijke radar vol heeft uitstaan.’

In die bewoordingen kon de raad zich wel vinden. Hanneke Becht (Campus Coalitie): ‘Dat verhaal klinkt natuurlijk fantastisch, maar zo hebben we het niet gelezen.’ En Gert Brinkman (PvdUT): ‘Met onze missie moeten we ook goed letten op ons eigen profiel, dat heel specifiek is. We combineren de technische met de sociale kant. Volgens ons moet dat binnen de tekst helder zijn.’ Waarop Van der Chijs reageerde: ‘We gaan nogmaals naar de tekst kijken. Dit is een 90 procent-versie en in principe verschillen we niet met elkaar van mening.’

Intimiderend of inspirerend

Ook wat betreft de visie waren de raad en het CvB het grotendeels met elkaar eens. De discussie ging vooral over het kiezen van de juiste bewoordingen. Hidde Zijlstra (DAS): ‘Vaak is de visie te beschouwend en neutraal. Ik mis het inspirerende wat de organisatie nodig heeft om tot de kern te komen en het hebben van concrete doelstellingen.’ Becht poneerde zorgen over extra werkdruk die komt kijken bij ambitieuze plannen. ‘Ik ben ook lid van een dienstraad, waarin werd gereageerd met: “Wauw, gaan wij dat allemaal doen met deze mensen?” Zo’n visie is wel intimiderend voor de werkvloer.’ Waarop vicevoorzitter Mirjam Bult reageerde: ‘Het is de bedoeling dat de visie inspirerend is, zonder intimiderend te zijn. Dat komt erop neer hoe groots of klein we iets willen aanpakken. Daarom hebben we de werkgroepen die bezig gaan met de strategie meegegeven: begin klein. Maar het is goed dat jullie dit signaal afgeven, hier hebben we aandacht voor.’

Experiment

Een laatste zorg van de raad ging over de separate entiteit. De raad dacht dat het ging om ECIU University, maar dat is volgens Van der Chijs niet het geval. ‘We bedoelen met die entiteit dat we ons niet laten weerhouden door het stelsel waarin we functioneren – met al zijn beperkingen – om onze toekomst te verkennen. Dat betekent dat we bij wijze van experiment iets anders gaan doen. Dat kan in samenwerking met een bedrijf zijn, of iets virtueels. Die keuze hebben we nog niet gemaakt, maar zal in de komende paar jaar concreter worden.’

In dit geval wilde de raad geen scherpere bewoordingen, maar van Gert Brinkman mocht het wat abstracter. ‘Moet je in een visie wel zulke experimenten willen opnemen? Zoiets kan een eigen leven gaan leiden. Het staat er immers zwart-op-wit.’ Mirjam Bult: ‘Zie dit voorstel vooral als het opzetten van een gecontroleerde omgeving, want daarin kun je experimenteren. Vervolgens kun je zo’n experiment opschalen en volledig implementeren.’

Hierop vatte Brinkman in feite de gehele vergadering over de nieuwe UT-missie en -visie samen: ‘Het is heel erg een kwestie van tekst en hoe je het opschrijft.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.