‘Wij willen de mens voorop stellen’

| Rense Kuipers

De UT heeft haar missie en visie voor 2030 zo goed als gereed. Volgens collegevoorzitter Victor van der Chijs kiest de UT een ‘unieke, onderscheidende richting als ultiem mensgerichte technische universiteit.’ Ook voor innovatie en ondernemerschap is er volop aandacht.

Photo by: RIKKERT HARINK

Kenmerkend voor de nieuwe missie en visie is dat mens en maatschappij bij het creëren en toepassen van technologie vooropstaan. ‘Het komt terug in onze slogan, maar we hebben nooit een uitgesproken missie gehad. Daarom hebben we allereerst bepaald waartoe wij als organisatie op aarde zijn’, aldus Van der Chijs. ‘Dat komt op het volgende neer: we geven als technische universiteit op onze eigen manier antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Technologie brengt veel goeds, maar creëert ook ongewenste effecten zoals groeiende sociale verschillen. Daar moeten we als samenleving goed mee omgaan. We kiezen ervoor om onszelf neer te zetten als de ultiem mensgerichte technische universiteit: de mens staat centraal in ons onderwijs en onderzoek. We zien en pakken onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

De collegevoorzitter voegt toe: ‘We willen in onze profilering voldoende onderscheidend zijn ten opzichte van andere instellingen. Als je kijkt naar de missie en visie van andere technische universiteiten, komt daar nergens in voor dat ze de mens vooropstellen. Het gaat ze vooral om de techniek.’

Drie uitdagingen

Mede door input uit de zogeheten inspiratiesessies de afgelopen paar maanden, formuleerde de UT in haar visie drie uitdagingen waarop ze wil reageren: een groeiende sociale kloof, duurzaamheid en digitale transformatie. Van der Chijs: ‘Een deel van de mensen kan niet meekomen of vindt het beangstigend wat technologie met hun carrières doet. Aan ons de taak om als UT duidelijke keuzes te maken en de maatschappij te helpen om verantwoord met technologie om te gaan.’

Een ander belangrijke uitdaging is duurzaamheid. ‘We dragen op onze eigen manier bij aan het gezond houden van mens en natuur. Niet alleen door het verduurzamen van onze campus, maar ook door keuzes te maken in onze onderwijsprogramma’s, onderzoeksprojecten en bedrijfsvoering’, aldus de collegevoorzitter.

Eigen koers

Om de missie te volbrengen, maakt de UT keuzes. ‘We gaan niet meehollen in een race met andere instellingen, maar kiezen nadrukkelijk een eigen koers én lopen voorop’, stelt Van der Chijs. Een opmerkelijke stap is dat de UT een nieuwe entiteit wil starten gericht op innovatie, naast de bestaande organisatie. Hoe dit er precies uit komt te zien, is nog onduidelijk. Volgens de conceptvisie is er ruimte om te experimenteren met nieuwe ideeën, zonder risico’s voor de gang van zaken van de huidige organisatie. ‘Hierdoor kunnen we pionieren met nieuwe vormen van onderwijs, onderzoek en innovatie en daarmee studenten, burgers en bedrijven kansen bieden in een internationale context, die nu nog niet mogelijk zijn’, aldus Van der Chijs.

Het is volgens de collegevoorzitter een nieuwe en noodzakelijke stap voor de universiteit met ondernemerschap in haar DNA. ‘Anderen keken de kunst bij ons af. Daarom moeten wij de volgende stappen zetten op het gebied van ondernemerschap. We gaan voor een nieuwe standaard voor samenwerkingen tussen universiteit, industrie en maatschappij. Daarvan kan deze entiteit onderdeel zijn. Als we als universiteit het verschil willen maken, moeten we ook een ander soort universiteit worden.’

Studenten eerst

Een andere keuze die de UT maakt in haar nieuwe visie, is het credo students come first. ‘We denken dat de onderwijsbehoefte over een jaar of tien jaar sterk veranderd is’, stelt Van der Chijs. ‘Door life long learning is de kans groot dat er legio professionals in de collegebanken zitten. Bij wijze van spreken zelfs pensionado’s die nanotechnologie willen begrijpen. Een deel van het antwoord op die behoefte voor life long learning zien wij in flexibiliteit: aanbieden van digitaal onderwijs of onderwijs op andere locaties. De opleiding die we gaan aanbieden samen met de VU is hier een voorbeeld van, al willen we ook meer de samenwerking opzoeken met anderen–op nationaal niveau in 4TU-verband en op Europees niveau bij het ECIU. Students come first betekent dat we zijn waar onze studenten zich bevinden en relevant zijn in iedere fase van hun carrière. Maar onze campus blijft nadrukkelijk de plek waar alles samenkomt.’

Niet alleen studenten, maar ook medewerkers kunnen rekenen op extra vrijheid en flexibiliteit richting 2030. Van der Chijs: ‘Op een lerende manier gaan we onze organisatie inrichten, want we zijn zo goed als de totale som van onze medewerkers.’

Werken aan strategie

Nu de UT-missie en -visie zo goed als gereed zijn, is de eerstvolgende stap een strategie schrijven voor de komende drie jaar. Na de zomer moet er een conceptstrategie liggen, vertelt Van der Chijs. ‘Over een jaar of twaalf zullen we een andere universiteit zijn, maar de weg daarnaartoe is een geleidelijke. In onze strategie zullen we de eerste stappen zien. Het moet een strategie voor de gehele organisatie worden, wat betekent dat we keuzes moeten maken, ook in financiële zin. Dus in geld en in capaciteit.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.