UT zet deur op kier voor extra studenten

| Jelle Posthuma

De maximale studentenpopulatie van 12.000 op de UT is niet langer heilig. Dat bleek uit de Uraad van woensdagmorgen waar het advies van de commissie Van Rijn ter sprake kwam.

Photo by: Jellien Tigelaar

UT is opening the door for extra students

The maximum student population of 12,000 at the UT is no longer cast in stone. This was said during the University Council of Wednesday morning where the advice of the Van Rijn Committee was discussed.

Als de minister van Onderwijs het advies van de commissie Van Rijn overneemt, kan de UT de komende jaren een kleine acht miljoen euro extra bijschrijven. Volgens collegevoorzitter Victor van der Chijs kan de UT met deze extra middelen meer studenten aan dan het eerder gestelde maximum van 12.000.

Over deze uitspraak sprak Dick Meijer (PvdUT) tijdens de Uraad zijn verbazing uit. ‘De UT zou de extra middelen ook kunnen gebruiken om werkdruk te bestrijden. Het is vreemd dat een uitbreiding van middelen automatisch betekent dat we meer taken binnenhalen door het uitbreiden van het aantal studenten. Voor de universitaire gemeenschap is dat geen goede ontwikkeling.’

Het is niet alleen aan de UT om te bepalen hoe de financiële middelen worden ingezet, reageerde Van der Chijs. ‘Extra geld is niet ons geld. Wij krijgen een opdracht van het ministerie van Onderwijs die valt binnen onze maatschappelijke taak om mensen op te leiden. Het extra geld neemt eerdere belemmeringen voor groei deels weg. Tegelijkertijd is het niet zo dat we de poorten nu ongebreideld openzetten voor meer studenten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.