‘De focus op techniek en bèta is bemoedigend’

| Rik Visschedijk

De UT kan de komende jaren in totaal een kleine acht miljoen extra bijschrijven als de minister van Onderwijs het advies van de commissie Van Rijn overneemt. De UT, dat na die periode structureel extra financiering krijgt, kan het geld goed gebruiken om extra docenten aan te nemen en zo de werkdruk te verminderen, aldus woordvoerder Bertyl Lankhaar.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

'Focus on technology and beta is encouraging'

The UT can expect an extra eight million in the coming year if the Minister of Education adopts the advice of the Van Rijn Committee. The UT can use that money to hire extra teachers and thus reduce the workload, says spokesperson Bertyl Lankhaar.

De commissie Van Rijn presenteerde vanochtend haar rapport. Dat lijkt goed nieuws voor de UT, want de commissie adviseert om het budget voor hoger onderwijs te verschuiven. Komende jaren gaat het om 70 miljoen euro, waarvan mogelijk 7,9 naar de UT gaat. De universiteit kan die inkomsten zelf herverdelen over haar faculteiten.

Lankhaar zegt dat het college van bestuur het advies van de commissie waardeert. ‘Hiermee komt er meer focus op bèta en techniek, zoals dat ook is afgesproken in het regeerakkoord. Deze voorstellen zijn bemoedigend, want we kunnen beter aansluiten op de behoefte vanuit de arbeidsmarkt en de Nederlandse economie.’ De eerder uitgesproken maximale studentenpopulatie op de campus van 12.000 kan daarmee worden losgelaten. ‘Dat aantal was gebaseerd op ons financiële kader. Als de minister deze adviezen overneemt, dan kunnen we die extra studenten ook aan.’

‘Investeer meer in hoger onderwijs’

Ze benadrukt dat de UT het van het grootste belang vindt dat er meer geld komt voor het gehele hoger onderwijs. ‘Daar moet structureel meer geïnvesteerd in worden’, zegt ze. ‘En we constateren als Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, dat het belangrijk is om de structurele nadelige herverdeeleffecten in de toekomst te voorkomen.’ Dat verdeelmodel, waarbij een vast bedrag wordt verdeeld over de instellingen op basis van studentenaantallen, is de VSNU een doorn in het oog. De universiteiten pleitten ervoor om dat los te laten en een ‘bekostingsmodel’ in te voeren op basis van de kostprijzen van opleidingen, zodat die niet in de knel komen.

De UT kan de komende tijd flink wat extra geld tegemoet zien. Eerder werd bekend dat er tussen de vijf en acht miljoen euro naar de campus gaat via de sectorplannen en daar zou deze acht miljoen bij bovenop komen. Maar of de UT het volle pond ook krijgt, is nog de vraag. De VSNU vindt de herverdeling van Van Rijn kwalijk omdat de investering in techniek ten koste gaat van andere vakgebieden. Daarmee zou de werkdruk bij alfa- en gamma opleidingen oplopen, en dat zou schadelijk zijn voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het is aan de minister om de beslissing te nemen hoeveel geld herverdeeld gaat worden. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.