‘Meer ondersteuning om Nederlands te leren’

| Rik Visschedijk

Een inclusieve universiteit is tweerichtingsverkeer, zo is de teneur van het concept gedragscode voertalen die morgen in de Uraad wordt besproken. Het CvB verwacht van Nederlandse UT’ers dat ze Engels spreken waar dat logisch is. Internationals krijgen meer ondersteuning om Nederlands te leren.

Photo by: RIKKERT HARINK

‘We hebben bestaand beleid meer expliciet gemaakt en per functieprofiel vastgesteld welk niveau Engels we van de medewerkers verwachten’, zegt collegevoorzitter Victor van der Chijs. ‘Verder zijn er geen grote veranderingen. Wel komt er een overzicht waarin staat in welke taal documenten opgeleverd moeten worden. Sommige stukken moeten wettelijk in het Nederlands, zoals het jaarverslag. Bij tweetalige stukken vermelden we duidelijk welke versie leidend is.’

Internationale universiteit in Nederland

Daarmee blijft het adagium: Engels als formele taal waar het kan, maar praat gerust onderling Nederlands als je daarmee niemand uitsluit. De UT is een ‘internationale universiteit in Nederland’, bevestigt Van der Chijs. ‘Voor Nederlands is hier gewoon plek. Sterker, we nodigen nieuwkomers uit om de taal te leren. Het UT Language Centre biedt daarvoor extra cursussen aan. Als je hier een leven wilt opbouwen, is het wel zo handig om Nederlands te spreken. Dat past bij ons beleid om internationaal talent voor de regio te behouden.’

Op één punt is de gedragscode nieuw, zegt Van der Chijs. Het ministerie is bezig met een wetswijziging voor het hoger onderwijs en de UT neemt daar een voorschot op. ‘Als een opleiding de voertaal wil wijzigen, dan is instemming van de opleidingscommissie nodig en de taalkeuze moet onderbouwd zijn in een visie. Alle opleidingen hebben die visie, maar we vragen om die nog een keer te bekijken en expliciet te maken.’

Sturen op studenteninstroom

Voor visumplichtige studenten die aan de UT willen studeren, verandert op dit moment niets aan de taaleis. Dat kan veranderen. Het ministerie onderzoekt de mogelijkheid om internationale aanmeldingen meer te sturen. ‘Een mogelijkheid is een hogere taaleis ’, zegt Van der Chijs. ‘Als die mogelijkheid er komt, dan stemmen we met de 4TU-universiteiten af of we de taaleisen aanpassen. Want als één universiteit de eis verhoogd, loop je het risico dat er een stormloop komt bij de andere universiteiten.’

Met de herziene gedragscode voertalen lost het college van bestuur een belofte aan de Uraad in. Voor de zomer zou er een code liggen, waarin duidelijk omschreven staat wanneer documenten Engelstalig moeten zijn, wanneer er gewoon Nederlands gesproken mag worden en of de UT van internationals inspanning verwacht om Nederlands te leren. De herziene gedragscode wordt woensdag besproken in de Uraad en is per januari 2020 van kracht.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.