Geen verkiesbaar studentlid voor PvdUT

| Rense Kuipers

De Partij van de UT heeft geen kandidaten bij de studentverkiezingen voor de universiteitsraad, in de week van 20 mei. DAS en UReka hebben wel voldoende aanwas op de verkiesbare lijst.

No electable student candidates from Party of the UT

The Party of the UT has no candidates in the student elections for the university council in the week of 20 May. DAS and UReka do both have fifteen candidates on their respective eligible lists.

Huidig PvdUT-studentfractielid Vincent Witmond gaat zijn master afronden, zijn partij besloot om niet op zoek te gaan naar zijn opvolger. Fractievoorzitter Dick Meijer: ‘We zouden graag een enthousiaste studentenfractie willen. Het niet zoeken naar een opvolger is niet zozeer een bewuste keuze, maar meer een gebrek aan tijd en inzet van onze kant. Daarnaast hebben we op dit moment niet het gevoel dat er veel interesse is onder – vooral internationale – studenten om kritisch oppositie te voeren over UT-beleid –en financiën.’

Witmond over zijn vertrek: ‘Toen ik me twee jaar geleden kandidaat stelde, wilde ik me vooral richten op de verbetering van sport op de UT. Ik kreeg daarom veel stemmen uit de sportsector, maar momenteel ken ik te weinig mensen uit die sector om op zoek te gaan naar een geschikte kandidaat. Daarnaast heb ik gemerkt dat de universiteitsraad niet de plek is om sport te verbeteren, daar is het onderwerp relatief gezien te klein voor. Mocht je echt iets voor de sportsector willen betekenen, dan kan je je beter richten op een plek bij de Student Union, Sportkoepel of gewoon je sportvereniging.’

Op de foto: Vincent Witmond.

Controlerende houding

Witmond zit nu bijna twee jaar in de raad. ‘Eigenlijk is dat nog te kort om je volledig in te graven in alle dossiers. Veel onderwerpen in mijn raadsperiode hadden een grote historische aanloop en het kost tijd om goed op de hoogte zijn van de stand van zaken. Ik heb veel geluk gehad met Gert Brinkman en Dick Meijer als fractiegenoten, want die kenden de historie vrij goed. Van hen leerde ik dat je vooral een controlerende houding moet aannemen ten aanzien van moeilijke inhoudelijke zaken en beslissingen van het college van bestuur.’

de universiteitsraad

De universiteitsraad bestaat uit negen medewerkers en negen studentleden. De raad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT, wat inhoudt dat hij regelmatig overlegt met het college van bestuur. Daarin controleert de raad het CvB op het gevoerde beleid en geeft hij daarbij ook inbreng aan dit beleid, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, huisvesting, personeelsbeleid, onderwijs en onderzoek. Op dit moment zijn vier partijen vertegenwoordigd in de raad: UReka, DAS (beide studentenpartijen), Campus Coalitie (medewerkers) en de Partij van de UT (gemengd).

Aanzetje

Witmonds vertrek betekent dat de PvdUT een jaar als medewerkerspartij zal optreden, in plaats van een gemengde partij. ‘Mijn fractiegenoten respecteren mijn beslissing, dat zeker. Waar ik met trots op terugkijk? In ieder geval dat ik mijn zegje heb kunnen doen over hoe de Student Union zijn rol invult. Ik zie dat de SU-bestuurders hun taak serieuzer oppakken, in de vorm van duidelijkere jaarverslagen, visies en minder afstand tot sport- en cultuurverenigingen.’

Vijf kandidaat-lijsttrekkers

De twee andere partijen, DAS en UReka, hebben wél een uitgebreide lijst met verkiesbare studenten. Hidde Zijlstra staat na een jaar in de Uraad nu als lijstduwer op plek 15 bij zijn partij DAS. ‘Voor mij is het onwerkelijk hoe snel het voorbij is gegaan. Nu hebben we na even zoeken een nieuwe lijst met enthousiaste en geschikte kandidaten. Vijf van hen deden in een debat een gooi naar het lijsttrekkerschap. Wouter Bolhuis trok aan het langste eind en voert onze campagne aan.’

de kandidatenlijst van DAS

1. Wouter Bolhuis

2. Tom van der Meer

3. Laura Harks

4. Daniël de Vries

5. Danique Damen

6. Jules van Liefland

7. Ruben Borst

8. Cédric Maessen

9. Floor van Maarschalkerwaart

10. Kees Bosch

11. Dagmar Franken

12. Stijn Jensema

13. Eleanor Thelen

14. Jiska Chang

15. Hidde Zijlstra

‘Alles beschikbaar en toegankelijk voor iedereen’

Puck Kemper staat bovenaan de lijst van studentenpartij UReka, een partij die ook vijftien kandidaten verkiesbaar heeft. ‘We zijn nu bezig met input verzamelen voor wat we op ons partijprogramma willen. Wat er sowieso op komt? We willen dat alles beschikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan makkelijk toegang tot faciliteiten als de huisarts of de mogelijkheid tot het betalen van collegegeld in maandelijkse termijnen. Dat kan bijvoorbeeld bij de Universiteit van Amsterdam al wel.’

Wat opvalt in vergelijking met DAS, is dat bij UReka vier van de vijftien kandidaten internationale studenten zijn. ‘Een derde van de UT-studentenpopulatie is internationaal’, zegt Kemper. ‘Daar kunnen we niet omheen en daarom vinden we het belangrijk dat onze kandidaten daar ook een afspiegeling van zijn.’

de kandidatenlijst van UReka

1. Puck Kemper

2. Muhammad Hamza Riaz

3. Ivo Bruijl

4. Thomas Hazewindus

5. Lisa Veldman

6. Gabriël Damian

7. Saikiran Samudrala

8. Dries Hopman

9. Mumtaz Arafah

10. Thomas van der Meer

11. Anouk de Jong

12. Johanneke ten Broeke

13. Wouter Kobes

14. Sevim Aktas

15. Thomas Remmerts

Studenten kunnen vanaf maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei (tot 12.00 uur) stemmen op kandidaten voor de universiteitsraad. Stemmen kan digitaal via een link die alle studenten ontvangen via e-mail: www.utwente.nl/vuur.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.