Uraad: ‘Wat is de Student Union nu precies?’

| Rik Visschedijk

De kwaliteit van verslaglegging van de Student Union (SU) is onder de maat en de rol en positie van de studentenorganisatie binnen de UT is niet altijd duidelijk. Dat gaf de Universiteitsraad woensdag aan in een ongevraagd advies aan het college van bestuur.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

‘De Student Union is een beetje een ongrijpbare groep actieve studenten’, begon Vincent Witmond (PvdUT) zijn toelichting op het advies. ‘Want wat is de SU nu precies? Daarmee kom ik meteen op de kwaliteit van de jaarverslagen. Daarin staat dat ze de belangen behartigen van de verenigingen. Maar hoe wordt dat getoetst en gemeten? En zijn die belangen inderdaad behartigd? Dat komt onvoldoende naar voren in de verslaglegging.’

Langetermijn visie

Witmond noemde als voorbeeld de actiepunten in het SU-jaarverslag die ‘weinig concreet worden’. ‘Er staat alleen wat is afgerond. We zouden graag zien hóe ze dat doen en welk draagvlak ze voor hun initiatieven hebben. En we zien door de jaren heen heel verschillende jaarverslagen. Het is moeilijk om daarin een langetermijnvisie te herkennen. Dan komt er nog een derde zaak om de hoek kijken: de controle van kwaliteitsbepaling. Het college van bestuur en de raad van toezicht van de SU kijken naar het verslag, meer niet. Er wordt geen instemming gevraagd op het jaarverslag zoals bij andere verenigingen het geval is.’

Meer ondersteuning

Op deze analyse volgde het advies. Het CvB moet de SU meer ondersteunen in hun jaarplannen en jaarverslagen, hun acties meetbaar maken en hun doelen beter formuleren, bijvoorbeeld via de smart-methode, zo zei Witmond. De Uraad adviseert daarmee om de rol, taakstelling en taakuitvoering van de SU kritisch te evalueren en indien nodig te herijken. Het CvB heeft daar een rol in omdat de SU onder hun verantwoordelijkheid valt.

Rector Thom Palstra zei dit een ‘goed idee’ te vinden. ‘De SU is een belangrijk orgaan. Maar ik heb bij hen eerder al aangedrongen op betere verslaglegging. Het is nu inderdaad moeilijk om te zien of beleid het gewenste effect heeft.’

De rector gaf aan te struikelen over een formulering. ‘In het jaarverslag lees ik als SU-doel dat ze bekend zijn bij de studenten. Dat zou ik graag anders omschreven zien: studenten moeten zich ondersteund voelen door de SU.’

‘Ik neem jullie advies ter harte en zal een schriftelijke reactie voorbereiden’, besloot de rector dit agendapunt.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.