Uraad enthousiast over ITC in The Gallery

| Jelle Posthuma

De Uraad oordeelt positief over het voornemen van het CvB om de faculteit ITC in 2022 te verhuizen naar gebouw The Gallery. Wel vraagt de raad zich af wat de UT gaat doen met het resterende lege deel van het voormalige gebouw Langezijds.

Photo by: Rikkert Harink

Volgens Dick Meijer (PvdUT) is de verhuizing naar The Gallery de beste optie. ‘Maar er zijn nog wat vragen. Er blijft een gedeelte van het gebouw over. Het is de moeite waard te onderzoeken of we dit deel voor eigen gebruik kunnen inzetten, zodat we de voorspelde groei in onderwijs en onderzoek kunnen accommoderen.’

Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB, is ‘heel blij’ met de instemming van de Uraad voor de verhuisplannen. ‘De suggestie voor de invulling van het nog lege deel is waardevol. Ik kan nog niet op voorhand zeggen wat we gaan doen. Er is naast de groei van onderwijs en onderzoek, nog een andere activiteit die om ruimte vraagt. Op het Kennispark, ergens rond de Hengelosestraat, moet een plek komen voor een incubator-achtige ruimte. The Gallery zou een optie kunnen zijn. We beloven in ieder geval jullie alternatieven mee te nemen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.