Waar is de UT goed in en maken we het verschil?

| Rik Visschedijk

Waarvoor is de UT op aarde, welke rol moet de universiteit in de toekomst spelen en wat is daarvoor nodig? Die vragen krijgen komend jaar een antwoord. Want dan moet de nieuwe strategie, de opvolger van Vision 2020, in hoofdlijnen klaar zijn.

Photo by: RIKKERT HARINK

UT wants to explore the 'niches'

What is the UT on earth for, what role should the university play in the future and what is needed for this? These questions will receive an answer next year. Because then the new strategy, the successor of Vision 2020, has to be completed in outline.

Collegevoorzitter Victor van der Chijs kondigde de ontwikkeling van een nieuw strategietraject voor 2030 maandagochtend tijdens zijn nieuwjaarslezing aan. U-Today sprak vooraf met Van der Chijs.

Een nieuw strategietraject voor de komende tien jaar. Wat gaat er veranderen?

‘Als universiteit opereren we in een snel veranderende wereld, waarin de dag van morgen er heel anders uit ziet dan vandaag. Dat willen we een plek geven in de nieuwe strategie, waarbij we vooruitstrevend zijn. Niet de conservatieve en inwisselbare tekst die je zo vaak tegenkomt, maar een document waaruit ambitie en passie spreekt. Onderscheidend dus. Het moet een uitnodiging zijn aan de UT-gemeenschap én aan de buitenwereld om samen te werken. Als kleine universiteit zoeken we de niches op: waar zijn we goed in en waar maken we het verschil.’

Disruptieve trends

De UT zag de afgelopen jaren een aantal ‘disruptieve trends’ waar het nieuwe strategietraject een antwoord op moet bieden. Zo leidt de UT studenten op voor banen die nog niet bestaan en wordt de universiteit voor onderzoek afhankelijker van financiering vanuit het bedrijfsleven. De universiteit moet daarnaast meer studenten met minder geld bedienen en digitalisering biedt commercieel gezien interessante kansen om innovatief onderwijs aan een bredere groep studenten en professionals aan te bieden.

Hoe ziet zo’n ambitieuze strategie eruit?

‘We creëren drie lijnen. We maken een missie, een visie en een strategie. In de missie komt de lange termijn: wat is de UT, wat betekenen we in de wereld, in welke behoefte voorzien we en voor wie bestaan we? Dat is bijna tijdloos. De tienjarige visie geeft daar meer handen en voeten aan. Welke ambities hebben we, wat willen we bereiken en wat kenmerkt ons als UT-gemeenschap. Daaronder komt de strategie, met steeds een looptijd van ongeveer drie jaar. Wat moeten we nu doen, welke doelen stellen we onszelf en hoe bereiken we resultaten.’

‘We pakken het traject dus anders aan. We maken eerst een beeld van de toekomst, door na te denken hoe de wereld er over een jaar of tien uit ziet. Vervolgens kijken we naar onze rol daarin. De UT is een kleine universiteit met blijvende kernwaarden als ondernemendheid, global citizenship, maatschappijgerichtheid en excellentie in combinaties, zowel intern als met de onze partners. Hoe geven we vraagstukken als digitalisering, leven-lang leren, flexibel onderwijs en samenwerking met derden vorm in de kernwaarden?’

‘Daarbij is in principe alles mogelijk. Misschien moeten we nagaan of we niet een heel andere universiteit willen worden. Kijk, onder de huidige omstandigheden uit het bestel stappen, dat kan natuurlijk niet. We zijn en blijven grotendeels afhankelijk van de Rijksbekostiging. Maar daar kunnen we iets anders naast zetten. Bijvoorbeeld een verregaande samenwerking met het bedrijfsleven, door professionals constant bij te scholen. En nee, dan ligt er niet altijd een bul op de eindstreep. Dan is studeren iets dat je een leven lang doet.’

Waar kijk je naar, wat zijn goede voorbeelden?

‘We behouden onze kernwaarden en maken vervolgens scherpe keuzes. Daarvoor halen we eerst de buitenwereld binnen, met inspiratiesessies op gebieden als digitalisering, big data, samenwerking met industrie en de kenniseconomie. Daarna kiezen we welke ontwikkelingen in onze strategie passen en waar we ons onderscheiden. Zo nemen we het roer in eigen handen.’

‘Er zijn inspirerende voorbeelden. De University of Georgia heeft bijvoorbeeld een volledig aanbod digitaal onderwijs. Dat aanbod voldoet aan alle kwaliteitseisen en is volledig erkend. Of neem de Google University. Zij zoeken mensen met bepaalde capaciteiten en bieden vervolgens een pakket om daar alles uit te halen. Ik zeg niet dat we per se die kant op moeten, maar het is een richting die mogelijk interessant is voor onze toekomst. Een ding staat voorop: we moeten de boot niet missen, maar onze toekomst zelf vormgeven.’

Hoe maak je zo’n toekomstbeeld? Je zei al dat de dag van morgen er heel anders uit kan zien dan vandaag?

‘Voor de nieuwe strategie nodigen we iedereen uit om mee te denken, juist ook mensen met een kritische blik. Dat vragen we aan studenten, wetenschappelijk én ondersteunend personeel. En we luisteren naar het bedrijfsleven. Wat hebben zij nodig?’

‘Grote lijnen kun je nu al zien. Op het gebied van onderwijs vraagt de buitenwereld niet alleen om afstudeerders met een papiertje. De arbeidsmarkt is in verandering. Bedrijven en overheden zoeken mensen met bepaalde competenties, die zichzelf blijven ontwikkelen om aan de nieuwe maatschappelijke uitdagingen te voldoen. Dat heeft gevolgen voor de UT: we drukken studenten niet door een curriculum, maar leiden ze breed op.’

‘De nieuwe strategie gaat niet alleen om onze visie op onderwijs. Ook op het gebied van onderzoek en valorisatie heeft de UT-organisatie een duidelijk profiel nodig. Omdat we een kleine universiteit zijn, moeten we niet alles willen doen. Laat ons juist inzetten op de niches, waar we echt toegevoegde waarde hebben.’

Vallen er dan geen UT’ers en onderzoeksgebieden buiten de boot?

‘Daar ben ik niet zo bang voor. De UT zit vol met ambitieuze mensen die het verschil willen maken. Ik denk dat iedereen relevant wil zijn op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Daarom ook een onderscheidende visie, eentje waarvan je iets kunt vinden.’

De UT houdt de komende maanden verschillende inspiratiesessies waarbij medewerkers kunnen meepraten. Een overzicht en aanmelden voor de sessies kan hier.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.