Forse tegenvaller BMS door salarisstijgingen

| Rik Visschedijk

Gestegen personeelssalarissen bij de faculteit BMS leggen financiële druk op het reorganisatieplan ‘BMS under steam’. Het CvB wil dat de faculteit nogmaals naar de begroting kijkt. Komende maand moet er een plan van aanpak liggen hoe het tekort op te vangen.

Substantial setback BMS due to salary increases

Increased staff salaries at the BMS faculty put financial pressure on the reorganization plan 'BMS under steam'. The Executive Board wants the faculty to look at the budget once again. Next month there has to be a plan of action to deal with the shortage.

Het reorganisatieplan BMS under steam werd twee jaar geleden vastgesteld. Om financieel gezond te worden, laat de faculteit richting 2021 wetenschappelijk personeel natuurlijk uitvloeien. De planning was om afscheid te nemen van 11 hoogleraren, 3 uhd’s en 20 docenten. Onderdeel van het plan is om talent binnen te houden of aan te trekken en meer aansluiting te zoeken bij technologie.

Toegenomen salarissen door het nieuwe cao-akkoord zorgen de komende jaren voor een extra tekort in het budget, zo blijkt uit stukken uit de faculteitsraad. Daarom moet er een plan komen om dit tekort terug te brengen. Human resources en een daarvoor aangestelde projectmanager gaan dat vorm geven. Hun eerste deadline ligt in december.

Radicale veranderingen

Onderdeel van het plan is in ieder geval om Communication Sciences, Public Administration en een deel van Psychology organisatorisch aan te pakken. Het faculteitsbestuur zegt dat Communication Sciences de afgelopen jaren ‘radicale veranderingen’ heeft doorgevoerd, maar dat de aansluiting bij technologie nog niet voldoende is. En Public Administration heeft dat technologische accent wel gelegd, maar kampt met te lage studenteninstroom en daarmee een ‘substantieel’ geldtekort.

Decaan Theo Toonen zegt dat de tegenvaller ‘aanzienlijk’ is. ‘We schieten zo’n zeven ton in de min. Maar tegelijk doet de faculteit het beter dan het scenario dat we twee jaar geleden hadden. Zonder deze tegenvaller waren we in 2020 al op een positieve begroting uitgekomen.’ Toonen kan niet helemaal uitsluiten dat een reorganisatie om de hoek ligt. ‘Daar weten we in het voorjaar meer over. Maar we hebben nog financiële ruimte.’  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.