Financiële impuls voor High Tech Factory

| Jelle Posthuma

De UT geeft de High Tech Factory een financiële impuls van maximaal 1,3 miljoen om de faciliteit de komende drie jaar van voldoende liquiditeit te voorzien. Een herstructurering van de schulden en kosten moet voor een stabiele situatie zorgen. De Uraad is kritisch over de financiële rol van de UT.

High Tech Factory gets financial boost

The UT gives the High Tech Factory a financial boost of up to 1.3 million to provide the facility with sufficient liquidity for the next three years. A restructuring of the debts and costs must ensure a stable situation. The University Council is critical of the financial role of the UT.

Volgens Mirjam Bult, vicevoorzitter CvB, zijn de maatregelen nodig om de High Tech Factory naar een volgende fase te tillen. ‘We willen HTF interessant maken voor marktpartijen en daar is voldoende liquiditeit voor nodig. Een financiële impuls van maximaal 1,3 miljoen moet daarin voorzien. Ook wordt een langlopende lening van de UT aan de faciliteit omgezet naar eigen vermogen en wordt de betaling van een bestaande kortlopende vordering voor drie jaar bevroren.’  

De herstructurering is gelegitimeerd door de inhoudelijke ambitie van de UT, vertelt Bult. ‘We willen startups op het gebied van nano- en microtechnologie in de regio voorzien van een faciliteit als de HTF. De High Tech Factory is al op de goede weg: er is veel belangstelling van huurders en de kosten zijn gereduceerd. Als we de faciliteit niet naar een volgende fase tillen, dan blijft het exploitatierisico volledig voor de UT.’

Kerntaak

Eind augustus sprak de Uraad vertrouwelijk met het CvB over de financiering van de High Tech Factory. In een brief aan het CvB, die onlangs openbaar werd, vraagt de raad zich af of een voorziening als HTF tot de kerntaak van de UT hoort. Valorisatie is belangrijk, stelt de raad, maar de UT dient zich geen financiële rol toe te eigenen bij ondersteuning en groei van bedrijven.

Zelfs als de herstructurering succesvol is en het pand met bijbehorende activiteiten verkocht wordt, dan nog is de UT ‘ettelijke miljoenen’ kwijt aan een faciliteit voor bedrijven, schrijft de Uraad. En dat is het meest optimistische scenario. Want als de UT geen marktpartij vindt, dan is het alternatief om het gebouw zelf te gebruiken niet realistisch. Daarom wil de Uraad dat HTF zo snel mogelijk wordt verkocht en de UT nooit meer volledig risicodrager is voor faciliteiten van externe partijen.

Bult onderkent dat de UT goed moet kijken naar de exploitatierisico’s van valorisatieprojecten. ‘Maar om dan te zeggen: we doen niet mee aan deze activiteiten, daar is het CvB het pertinent mee oneens. Het past juist bij het ondernemende karakter van onze universiteit om als UT een partij te zijn in deze projecten. Ook als we daar risico’s voor moeten nemen. Het faciliteren van startups, waar de HTF in voorziet, is daar een voorbeeld van.’

Het CvB gelooft nog altijd in het karakter van de High Tech Factory, vertelt Bult. ‘Overigens was de Uraad in het onderlinge overleg tevreden over de nieuwe financieringsconstructie van de HTF.’ 

'zorgelijke situatie'

In een document van de Uraad staat dat het CvB in 2016 ‘onaangenaam verrast’ was over de slechte financiële situatie van HTF. De faciliteit had toen structureel te hoge kosten, te weinig huurders en de oorspronkelijke business case bleek te optimistisch.

Om deze ‘zorgelijke situatie’ te keren, stelde het CvB destijds een actieplan op. De faciliteit kreeg een andere juridische constructie, een nieuw managementteam en er volgden maatregelen om de kosten te beperken. Daarnaast moet een herstructurering van de schulden voor een stabiele situatie zorgen.

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.