High Tech Factory is marktrijp

| Jelle Posthuma

De High Tech Factory (HTF) komt in een nieuwe fase. Nu is de UT nog volledig eigenaar van de faciliteit voor jonge hightechbedrijven, maar dat gaat veranderen. ‘HTF heeft zich bewezen en is interessant geworden voor marktpartijen’, aldus CvB-lid Mirjam Bult.

High Tech Factory is market-ready

The High Tech Factory (HTF) is entering a new phase. To date, the UT still fully owns the facility for young high-tech companies, but that will change. 'HTF has proven itself and has become interesting for market parties,' says vice president of the Executive Board Mirjam Bult.

Onderzoeksinstituut Mesa+ verhuisde in 2009 naar het nieuwe NanoLab en de oude cleanroom - naast de Hogekamp -  werd daarna verbouwd en heringericht tot High Tech Factory (HTF): een faciliteit voor startups en scale-ups die werkzaam zijn op het gebied van micro- en nanotechnologie. In 2013 werd het gebouw officieel geopend.

Marktrijp

Sinds de oprichting van de HTF, is de UT honderd procent eigenaar van het gebouw en de faciliteiten, vertelt CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult. ‘Dat was toen gerechtvaardigd. De exploitatie van de HTF was nog niet interessant voor marktpartijen. Voor deze partijen was het risico te groot, maar voor de UT en de regio was de faciliteit van grote waarde: startups die niet de apparatuur en de middelen hebben, kunnen in de HTF samen gebruik maken van de faciliteiten.’

Nu, zeven jaar later, is de HTF volgens Bult een beproefd concept en is volledige exploitatie door de UT niet meer nodig. ‘Er breekt een nieuwe fase aan. De HTF heeft zich bewezen met succesvolle startups als Micronit en is klaar voor commerciële exploitatie. We hebben de HTF in de afgelopen periode toekomstbestendig gemaakt door in te zetten op een professionaliseringsslag en een stevig management.’ 

HTF-directeur Hans Brouwers beaamt dat de faciliteit ‘marktrijp’ is. ‘De bezettingsgraad van de ruimtes is goed en we krijgen veel aanvragen. Ik denk dat we op een ontkoppelpunt zitten: zeven jaar geleden was exploitatie door een marktpartij nog ondenkbaar, maar nu is de HTF interessant voor externe partijen.’ 

Dat de HTF een nieuwe exploitant krijgt, is volgens Bult niet zomaar een transactie. ‘We zoeken een strategische partij voor de lange termijn die het concept van de HTF sterker kan maken. De UT zal ook een eigendomsbelang behouden.’ Welke marktpartij de exploitatie op zich gaat nemen, is nog niet duidelijk. ‘Er is belangstelling, dat kan ik wel zeggen.’

Trillingen

Rondom de High Tech Factory vinden nu nog volop bouwwerkzaamheden plaats. ‘We hebben onze huurders daarover zo goed mogelijk geïnformeerd’, vertelt Brouwers. ‘Dat ging bijvoorbeeld over de impact van bouwactiviteiten op productieprocessen. De huurders hebben commerciële belangen en verwachten een goede dienstverlening. Ik denk dat we de meeste ellende nu hebben gehad. Tegelijkertijd kunnen we ook de vergezichten van de nieuwbouw laten zien, zoals het nieuwe plein. Bovendien biedt de nieuwe Hogekamp mogelijkheden als vergaderruimte en hotel.’

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.