Kick-In zoekt aansluiting bij internationale student

| Rik Visschedijk

De Student Union onderzoekt of de Kick-In nog goed aansluit bij de doelgroep. Aanleiding is de veranderende studentenpopulatie. Die wordt steeds internationaler. Het Platform International Affairs vroeg de SU om hiervoor een stuurgroep in te richten.

‘Het is de bedoeling dat de stuurgroep kijkt naar de lange termijn’, zegt SU-bestuurder Roos de Vries (portefeuillehouder communicatie en internationalisering). Aanleiding is de internationalisering van de studentenpopulatie. ‘Er zijn mensen op de UT die zeggen dat de introductieperiode niet aantrekkelijk is voor internationale studenten. Daarom gaan we kijken of ons aanbod nog past bij onze doelgroep.’

Het is volgens De Vries niet zo dat de introductieperiode meteen op z’n kop gaat of dat het einde ervan nabij is. ‘De Kick-In is gewoon erg leuk’, zegt ze. ‘Er is geen sprake van afschaffen. Wel kijken we of het nuttig is om een extra dag voor internationale studenten toe te voegen. En je kunt je afvragen of bijvoorbeeld de cantus nog wel aantrekkelijk is. Maar voor de komende intro verwacht ik geen grote veranderingen in het programma.’

Ernstige student

Sietse van Mossel (portefeuillehouder sport & cultuur) voegt eraan toe dat de studentenpopulatie veranderd is na de invoering van het Twents Onderwijsmodel in 2013. ‘Tegenwoordig is het profiel van de student anders: we krijgen meer internationale instroom, maar ook een groter aandeel serieuze studenten. Met deze gedachte in het achterhoofd kijkt de stuurgroep naar het aanbod van de introductieperiode.’

De stuurgroep wordt nog samengesteld, maar bestaat volgens Van Mossel uit een brede UT-afspiegeling met daarin zowel medewerkers als studenten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.