Terugloop deelnemers Kick-In

| Rik Visschedijk

De Kick-In trekt steeds minder deelnemers. Het percentage nam in drie jaar tijd acht procent af. Uit een ‘probleemanalyse’ van de Student Union blijkt dat niet alle nieuwe studenten zich vinden in het programma.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Er is ook ‘sterke kritiek’ op het gedrag van sommige doegroepouders. Deze constateringen staan in een recente notitie van de Student Union (SU). Die wil van verschillende adviesorganen op de UT weten hoe de Kick-In verbeterd kan worden, want steeds minder nieuwe studenten doen mee aan zowel het curriculaire als het extra-curriculaire deel van de introductietijd. Dat is respectievelijk 78 procent en 71 procent, een gemiddelde afname van 8 procent in drie jaar.

Data-onderzoek

Die terugloop kan te maken hebben met de groeiende internationals in de UT-bacheloropleidingen. ‘Maar we weten het niet zeker’, zegt Elin Biel, voorzitter van de Kick-In commissie. ‘We zien wel dat de populatie op de UT steeds meer divers is. Denk inderdaad aan internationals, maar ook exchange- en ambitieuze studenten. We denken dat de intro voor deze groepen niet zo aantrekkelijk is, omdat het in hun beleving om feesten draait. Maar dat zijn onze aannames. De komende tijd gaan we data verzamelen, zodat we onderzoek kunnen doen naar wie er niet meedoen en waarom dat is.’

Gedrag doegroepouders

Een opmerkelijk knelpunt is het gedrag van een aantal doegroepouders. ‘We horen dat in sommige presentaties van ouders ongewenste elementen zitten’, zegt Biel. ‘Tijdens de Kick-In gaat het soms ook mis. Bijvoorbeeld bij het oversteken van een straat als het stoplicht op rood staat. Dat hoort gewoon niet. Maar het is lastig, we zijn geen politieagenten. Het is ondoenlijk om alle ouders vooraf te screenen, maar we hebben duidelijke regels. En algemeen geldt dat alle kiddo’s zich thuis moeten voelen bij de groep die ze kiezen.’

Een meer inclusieve Kick-In is niet hetzelfde als vertrutting van de intro, zegt SU-bestuurder Sietse van Mossel. ‘De tijden veranderen. We hebben te maken met een andere, meer diverse, doelgroep. Daar willen we in mee. Bepaald gedrag hoort daar gewoon niet bij.’

‘Kijken waar het beter kan’

Dat wil niet zeggen dat de Kick-In op de kop gaat, zo gaf het Student Union-bestuur eerder aan. Biel bevestigt dat nogmaals. ‘Afgelopen jaar werd de intro met een 8 beoordeeld door de deelnemers. Die evaluatie willen we nu breder trekken door niet alleen deelnemers te vragen naar hun ervaringen, maar de gehele UT-gemeenschap.’ Eventuele aanpassingen in de Kick-In worden niet vandaag op morgen doorgevoerd. Biel: ‘De intro is heel leuk. We willen eerst alle informatie verzamelen en kijken dan waar het beter kan.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.