Uraad akkoord met hoogleraarschap met onderwijsaccent

| Rik Visschedijk

De UT kan verder met het plan om onderwijsprestaties mee te nemen in het carrièrepad naar het hoogleraarschap. De Uraad had woensdagmorgen geen bezwaren en stemde in.

Photo by: RIKKERT HARINK

Uraad agrees on professor with accent on education 

The UT can continue with the plan to include educational achievements in the career path to the professorship. The University Counsil had no objection on Wednesday morning and agreed.

Het is de bedoeling om binnen enkele jaren op iedere faculteit twee hoogleraren met onderwijsaccent aan het werk te hebben.

De grootste vraag bij de Uraad was of faculteiten van te voren duidelijke eisen moeten stellen aan de kandidaat-hoogleraar. ‘Die kun je vastleggen in het structuurrapport van de faculteit’, zegt Dik Schipper (ET). Dat is volgens rector Thom Palstra niet nodig. ‘We willen juist de andere weg bewandelen. We vragen van de kandidaat een visie op onderwijs. In de benoemingsadviescommissie (BAC) zorgen we ervoor dat er aandacht is voor het thema onderwijs, zodat we de onderwijsvisie goed kunnen beoordelen.’

Stap naar docent 1

Gert Brinkman (PvdUT) vroeg aandacht voor het Functie ordeningssysteem (UFO) van de universiteit. Volgens hem kan het ongewild gebeuren dat docenten buiten de boot vallen voor het carrièrepad. ‘We kennen drie gradaties, namelijk docent 3, 2 en 1. Het blijkt in de praktijk moeilijk om de laatste stap naar docent 1 te maken. Dit heeft verschillende redenen. Soms wordt gesteld dat je gepromoveerd moet zijn. Een andere keer dat het salaris erg dicht in de buurt komt bij een beginnend onderzoeker. Doordat die laatste stap zo moeilijk is, blijft een echelon mensen liggen die wellicht in aanmerking komen voor het traject naar het hoogleraarschap.’

De rector zei dat dit plan is bedacht voor zowel universitair docenten als universitair hoofddocenten. ‘Daarom zou ik dit punt buiten deze discussie willen houden. Ik wil wel toezeggen dat we naar dit onderwerp kijken binnen de discussie van de Nederlandse universiteiten over de UFO-profielen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.