Weg vrij voor hoogleraar op basis van onderwijs

| Rik Visschedijk

Onderwijsprestaties tellen mee in het carrièrepad naar een hoogleraarschap. De UT heeft hiervoor criteria opgesteld en wil dit kalenderjaar de eerste hoogleraren met onderwijsaccent aanstellen.

Photo by: Arjan Reef
Docent Pieter Roos (civiele techniek) tijdens een college. Hij werd in juli 2017 uitgeroepen tot docent van het jaar.

Rector Thom Palstra zei eerder tegen U-Today dat ‘niet iedereen door dezelfde mal hoeft’. Hij kondigde aan dat de UT onderwijsprestaties beter meetbaar wil maken, zodat een wetenschapper daar carrière op kan maken. Dat voornemen is nu omgezet in beleid.

Expert

Om kandidaten voor deze nieuwe hoogleraarsvorm te beoordelen, wordt een onderwijsexpert toegevoegd aan de benoemingsadviescommissie. Deze deskundige bewaakt of onderwijsprestaties worden besproken en meegenomen in de besluitvorming. Naast onderwijs blijven prestaties op het gebied van onderzoek en organisatie van belang voor een promotie van universitair hoofddocent naar hoogleraar.

Criteria

Kandidaten voor een aanstelling in de groep ‘hoogleraar 2 met een accent op onderwijs’ moeten aan enkele normen voldoen. De UT kiest voor niveau 4 ‘national and international leader in teaching and learning’ in het model van onderzoeker Ruth Graham (Royal Academy of Engineering). Dat stelt eisen aan beoogd hoogleraar op het gebied van visie, autoriteit, kwaliteit en leiderschap.

Ter vergelijking: niveau 2 ‘skilled and collegial teacher’ valt grotendeels samen met de basiskwalificatie onderwijs (BKO). De UT wil de niveaus 3 en 4 openstellen voor een selecte groep wetenschappers met talent voor onderwijs.

De UT wil binnen enkele jaren per faculteit gemiddeld twee van deze hoogleraren aan het werk hebben. Eind 2018 is de eerste evaluatie van het traject. 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.