‘Canvas is er klaar voor, nu de mensen nog’

| Rense Kuipers

De gehele UT gaat in september over van Blackboard op Canvas. Volgens projectleider Mike van de Steeg is het nieuwe learning management system gebruiksvriendelijker en intuïtiever dan Blackboard. Nu alleen nog de docenten naar de Canvastrainingen zien te krijgen.

Is de UT al klaar voor het nieuwe systeem? Driekwart van het lesmateriaal voor het eerste kwartiel staat gereed in Canvas om vanaf september te gebruiken. ‘We zijn met een projectteam van tien UT-medewerkers en 27 studentassistenten bezig om ervoor te zorgen dat docenten hun cursusmateriaal tijdig over zetten’, aldus Van de Steeg.

Handigheidjes

Aan het systeem zelf zal het niet liggen, benadrukt de projectleider. ‘De functionele verschillen zijn niet zo groot ten opzichte van Blackboard. Maar Canvas is vooral gebruiksvriendelijker en intuïtiever. Het voelt aan als een app, er is ook een app van, en er zitten volop handigheidjes in. Het grootste verschil met Blackboard is de duidelijke scheiding tussen de bestandsstructuur van het leermateriaal en de manier waarop de docent het leermateriaal kan aanbieden aan zijn studenten. En je kunt een groepspagina aanmaken, diensten van Google en Microsoft zijn geïntegreerd en docenten kunnen speedgraden. Oftewel, binnen het systeem opdrachten van studenten beoordelen en erop reageren. Dat efficiënte werken willen we vooral stimuleren.’

En de studenten en docenten die het systeem gaan gebruiken? ‘We nemen deel in een landelijk overleg met andere universiteiten die Canvas gebruiken of net als wij Canvas aan het implementeren zijn. De conclusie is dat het systeem zo intuïtief werkt, dat studenten geen training nodig hebben’, aldus Van de Steeg. ‘Wel worden studenten geïnformeerd via de studieverenigingen en is informatie voor studenten beschikbaar op onze website.’

Wisselende opkomst

Bij docenten is het een ander verhaal, vertelt de projectleider vanuit de dienst LISA. ‘Zij maken op een andere, intensievere manier gebruik van het systeem. Ze moeten onder meer hun cursusmateriaal structureren in Canvas, zodat de studenten dat makkelijk weten te vinden. Daarom bieden we al een tijdje trainingen, workshops en inloopsessies aan, maar de opkomst daarbij is wisselend. In totaal hebben we aan zo’n 75 docenten of onderwijsondersteunende collega’s een training van anderhalf uur kunnen geven. En met de diverse informatiesessies, workshops en inloopmomenten in de faculteiten hebben we ongeveer 250 mensen bereikt.’

Waar die relatief lage opkomst vandaan komt is gissen voor Van de Steeg. ‘Docenten hebben een volle agenda waardoor ze niet in de gelegenheid zijn om van de mogelijkheden gebruik te maken. Het kan ook zeker zijn dat mensen al vrij snel doorhebben hoe Canvas werkt en dat ze zo’n training als overbodig zien. Het blijft toch een uitdaging: zo’n nieuw systeem implementeren en mensen die toch al erg druk zijn daarin meekrijgen.’

Overstappen een must

Desalniettemin heeft de projectleider er vertrouwen in dat alles tijdig gereed is. ‘In kwartiel 3 van het huidige jaar hebben we zeven pilots gedraaid en in kwartiel 4 is er al een aantal courses gegeven met de ondersteuning van Canvas. En mochten mensen tegen zaken aanlopen, is hulp vanuit ons team voorhanden.’

Wie overigens gebruik wil maken van onderwijsmateriaal in Blackboard heeft nog even de tijd. ‘Tot eind september is het huidige Blackboard beschikbaar. Vanaf 1 oktober wijzigt Blackboard in een archiefvorm en is deze voor docenten en studenten in ieder geval de komende twee jaar te benaderen en kan alle content worden gedownload voor hergebruik’, aldus Van de Steeg.

Overstappen is dus een must, vertelt hij. ‘Blackboard kan op de UT niet meer worden gebruikt voor ondersteuning van het onderwijs, iedereen moet over op Canvas. Deze overstap proberen we zo gemakkelijk mogelijk te maken door docenten hulp aan te bieden van studentassistenten. Uiteindelijk moeten we Canvas gaan gebruiken als Canvas, niet als Blackboard.’