‘Onze omgang met agressie en geweld verbeteren’

| Rik Visschedijk

De arbeidsinspectie vindt dat de UT beter om moet gaan met agressie en geweld, zo liet ze begin dit jaar weten. De afdeling Human Resources ging met die opmerkingen aan de slag. Het eerste resultaat: een herziene gedragscode, geldig voor medewerkers, studenten en bezoekers.

De huidige gedragscode stamt uit 2000 en is ‘antiek’, zoals HR-beleidsadviseur Nicole Torka het omschrijft. ‘Het commentaar van de arbeidsinspectie is samen met de #MeToo discussie aanleiding om die te herzien. Het viel meteen op dat pesten niet in de gedragscode staat. En dat de huidige code alleen geldig is voor UT-medewerkers. Als wij een sociale en veilige universiteit willen zijn, dan moeten daarin ook studenten, gasten en bezoekers worden meegenomen.’

Melden en opvolgen

De gedragscode is de eerste stap naar een ‘integrale aanpak’. Het gaat er volgens Torka ook om dat alle informatie op een duidelijke plek staat en dat er duidelijke protocollen zijn. ‘Denk daarbij aan deze code, maar ook aan wetenschappelijke integriteit of onze omgang met proefdieren. En vooral hoe je een misstand kunt melden, wat de opvolging daarvan is en bij wie medewerkers ondersteuning en nazorg kunnen krijgen. Deze wens hoorden we van de werkvloer. Medewerkers en studenten vinden het onduidelijk waar ze moeten zijn, als ze iets overkomt of als ze ongewenst gedrag zien. Daarvoor maken we een Marketing & Communicatie en Strategie & Beleid een UT-brede website.’

De beleidsmatige kant van ongewenst gedrag en agressie wordt ook onder de loep genomen. Torka: ‘De meldingen die we krijgen, willen we beter structureren. Daarvoor brengen we in kaart waar klachten terecht komen. Dat is namelijk op verschillende plekken, bijvoorbeeld bij de beveiliging, studentdecanen en –psychologen en de arbodienstverlener. We kunnen pas goed beleid maken als we eenduidige verslaglegging hebben wanneer er iets is gebeurd en op welke plek.’

Ombudspersoon

Op dit moment onderzoekt HR de mogelijkheid om een ombudsfunctionaris aan te stellen. Dit in navolging van het onderhandelaarsakkoord, een aantal andere universiteiten en op advies van de UT-vakbonden en de Universiteitsraad. ‘De functionaris ondersteunt slachtoffers en getuigen, maar heeft daarnaast ook een onafhankelijke onderzoekstaak. Stel dat hij of zij drie klachten in twee jaar krijgt over een afdeling: dan kan een onderzoek worden gestart. Daarover wisselen we met het CvB de gedachten.’

Een laatste verbeterpunt kan een gedragscode voor relaties op het werk zijn. ‘De meeste universiteiten lijken daarvoor geen code te hebben’, zegt Torka. ‘Terwijl dat uiterst relevant is. We willen intieme, vriendschappelijke of familierelaties op het werk niet natuurlijk niet verbieden, maar een gedragscode kan helpen als er belangenverstrengeling in het spel is.’


Woensdag ligt de code ter instemming voor in de Uraad.