Uraad en CvB in clinch over openbaarheid

| Rik Visschedijk

Wat is de precies de status van de universitaire commissie onderwijs (UC-OW) en in hoeverre is dit gremium openbaar? Die vragen rezen woensdagochtend in de Uraad. Het CvB kwam er niet goed uit. Ze noemde het een advies-, en afstemmingsorgaan, onderdeel van zeggenschap en onderdeel van het besluitvormingsproces.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Aanleiding voor de discussie was de update van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR) 2018. Daarin staat dat een student-Uraadslid niet gelijktijdig in de UC-OW mag zitten. Gert Brinkman (PvdUT) begreep niet waarom dat niet zou kunnen. ‘De UC-OW geeft advies. Ik zou niet weten waarom er vermenging met de zeggenschap en de medezeggenschap zou ontstaan als een student in beide gremia zit.’

Universitaire commissie onderwijs

De UC-OW is een relatief nieuw orgaan op de UT, ingevoerd met het de beleidswijziging UT2020. Het is een adviesorgaan voor het CvB, zoals de website van de universiteit het omschrijft. Naast de rector als voorzitter, bestaat het uit de portefeuillehouders onderwijs uit de faculteiten en twee studentleden. De OC-OW en de UC-OZ (onderzoek) zijn de opvolgers van de UCO.

Zoeken naar de vorm

De opmerking van Brinkman wakkerde een flinke discussie aan over de rol van de UC-OW en in hoeverre de adviezen die eruit voortkomen openbaar zijn. Rector Thom Palstra: ‘De UC-OW bestaat nu goed een half jaar en we zoeken naar de juiste vorm, ook hoe we communiceren. We bespreken onderwerpen en daar komen adviezen uit voort. Die adviezen gaan naar de geëigende plek, in de faculteiten of centraal. En daar vindt medezeggenschap plaats.’

Julia Brevoord (DAS) zei deze redenering goed te kunnen volgen. ‘Dan hoeven we alleen te kijken waar de medezeggenschap plaats vindt. Maar dat kunnen we niet, omdat er geen informatie is.’ Palstra gaf aan dat er meer informatie komt. ‘Er is net een website open waar we de agenda publiceren.’

Op volledige transparantie van de UC-OW hoeft de Uraad niet te rekenen. Op vragen van Brevoord (‘notulen kunnen toch openbaar?) en Anouk de Jong van UReka, antwoordde collegevoorzitter Victor van der Chijs: ‘Daar pas ik voor. Het UC-OW is een adviesorgaan én een afstemmingsorgaan.’

Irritatie

Het agendapunt verhitte even, toen Pier Tabak (UReka) de discussie in de vorige vergadering over de Onderwijs- en Examenregeling terughaalde. ‘Toen gaf de rector aan dat het UC-OW adviseerde om de 15 EC alles-of-niets modules níet los te laten. In zo’n geval mis ik de onderbouwing van het, we moeten het doen met de uitspraak van de rector.’ Anton Stoorvogel (CampusCoalitie) en Jörgen Svensson (PvdUT) vielen de student bij: ‘Ik hoor ook alleen het standpunt van de UC-OW in de Uraad. De UC-OW is tegen, dus is het geen goed idee’, aldus Stoorvogel. En Svensson: ‘Het college geeft vaker de indruk: wie zijn jullie als Uraad om het advies uit de faculteiten tegen te gaan? In het UC-OW zit de kennis van zaken. Daar zit wat irritatie bij de Uraad.’

De patstelling tussen college en raad werd doorbroken door een CvB-toezegging. Er zal duidelijk worden gemaakt wat de exacte rol is van het UC-OW en er komt een procedure voor de communicatie en de omgang met adviezen. In de woorden van de collegevoorzitter: ‘De notulen komen niet op de website, maar het advies wel.’