Uraad akkoord: ATLAS naar ITC

| Rik Visschedijk

ATLAS, het University College van de UT, wordt ondergebracht bij de faculteit ITC. Dat besloot de universiteitsraad vandaag in het fractieoverleg met het CvB. De PvdUT stemde tegen.

In de vorige openbare overlegvergadering van de Uraad viel geen besluit omdat het quorum door een aantal afwezige raadsleden niet werd gehaald. Daarom werd het onderwerp vandaag in het presidium behandeld. In de tussentijd stelde het CvB een document op, waarin staat dat het onderbrengen van ATLAS onder de nieuwe regeling organisatiewijziging komt te vallen. Dat is nodig, omdat de organisatiewijziging ‘eenheid-overstijgend’ is. ATLAS gaat van faculteit EWI naar ITC en medewerkers krijgen daarmee een nieuwe plek.

Rode cijfers

Daarnaast schrijft het CvB de adviezen van de Uraad ‘ter harte te nemen’. Daarbij gaat het vooral om het financiële risico van ATLAS, dat rode cijfers noteert, niet bij ITC neer te leggen. Dat is het CvB niet van plan: het geld komt uit UT-budget en dat blijft ook zo. Het college buigt zich nog over het advies om ITC de bekostigingstaak op te leggen om ATLAS terug te brengen naar de oorspronkelijk genoemde vijf ton extra voor een reguliere bacheloropleiding.

Instemming

Dit was voor de fractievoorzitters voldoende om akkoord te gaan met de inbedding van ATLAS in ITC. Alleen Vincent Witmond (PvdUT) stemde tegen. ‘We worden om instemming gevraagd voor deze inbedding, maar daar gaat het wat ons betreft niet om’, zegt hij. ‘Eerder kregen we een toezegging van het CvB dat we een nieuw businessplan zouden krijgen, waarin ook de kosten voor ATLAS duidelijk boven water komen. We zijn het niet eens met de procedure om nu in te stemmen met de inbedding en maar af te wachten hoe de financiën geregeld worden.’

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.