ATLAS naar ITC, Uraad bezorgd over kosten

| Rik Visschedijk

Het college van bestuur heeft een plan opgesteld om University College Twente (ATLAS) onder te brengen bij de faculteit ITC. De Uraad toonde zich woensdag welwillend, maar hamert op inzicht in de financiën van de kleinschalige excellentieopleiding.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Rector Thom Palstra gaf in de vorige vergadering al dat er gesprekken gaande zijn met ITC. Daarmee lost het college van bestuur in ieder geval een deel van haar belofte aan de Uraad in, zij het later dan toegezegd. In juni 2017 werd een financieel- en organisatieplan aangekondigd. Die zou er voor 2018 liggen. Dat organisatieplan krijgt nu vorm door de flirt met ITC.

Vijf ton

Het venijn rondom ATLAS zit ‘m in de kosten. Uraadvoorzitter Herbert Wormeester: ‘Als raad gaven we al aan: probeer bij het inbedden van ATLAS in een faculteit ook de financiën weer in het originele kader te krijgen.’ Daarbij doelt hij op het oorspronkelijke plan om maximaal vijf ton per jaar extra uit te trekken voor excellentieonderwijs. Tot op heden moet er flink geld bij.

Gert Brinkman (PvdUT): ‘De inbedding van ATLAS is door ons ingezet om de opleidingskosten helder te krijgen. Wij denken dat er veel meer dan vijf ton in de overhead gaat zitten. Door inbedding verwachten we het financiële verhaal duidelijk te krijgen, maar daar zie ik weinig vooruitgang.’ Mirjam Bult, vicevoorzitter van het college, zei die opmerking ‘flauw’ te vinden. ‘Dit is niet het moment om dit in te brengen, doe dat in de commissievergadering.’ Ze voegde er aan toe dat het uitgangspunt bij de inbedding is om zo dicht mogelijk bij de ‘originele uitgangspunten te komen.’

Brinkman was niet de enige die zich bezorgd toonde over de benodigde extra middelen. Pier Tabak (UReka) wilde weten of de faculteit ITC risico loopt als ATLAS daar wordt ondergebracht. Het antwoord is nee, liet rector Thom Palstra weten. ‘De centrale middelen die nu naar faculteit EWI gaan voor ATLAS, worden overgeheveld naar ITC. De financiële administratie van ATLAS blijft daarmee apart zichtbaar.’

Aan de voorgenomen overgang van ATLAS naar ITC kleven wellicht personele consequenties. ‘De functie van decaan en opleidingsdirecteur moeten we opnieuw bezien’, zei Palstra.

Tot instemming of afwijzing met de inbedding kwam de Uraad niet, omdat het quorum door een aantal afwezige raadsleden niet werd gehaald.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.