Studenten bieden CvB manifest aan

| Rense Kuipers

De UT-studieverenigingen boden vanmorgen het college van bestuur een manifest aan over internationalisering. De boodschap van dat document: ‘Er gebeurt veel, maar we zijn er nog niet.’

De studieverenigingen zeggen in het manifest dat de UT ‘niet slechts een Nederlandse universiteit met Engelstalige opleidingen’ moet zijn, maar ‘daadwerkelijk een internationale universiteit’. Daar willen de studieverenigingen hun steentje aan bijdragen. ‘We doen al veel, maar hebben met bepaalde zaken nog hulp nodig’, lichtte Anouk de Jong toe namens universiteitsraadspartij UReka. Die partij hielp de verenigingen bij het opstellen van het document.

Voor wat, hoort wat

De verenigingen willen dat de voertaal in de verenigingskamers en tijdens hun evenementen Engelstalig is. Net zoals alle geschreven communicatie. Tegelijkertijd vragen de studenten ook meer inzet van de universiteit. Zoals alle formele communicatie richting studenten in het Engels, het UT-breed waarborgen en aanmoedigen van het gebruik van vertaaldiensten en taalcursussen en inzet van de opleidingen, om het niveau van Engels van docenten en het studiemateriaal te verbeteren.

Thuis

Collegevoorzitter Van der Chijs zei het initiatief van de verenigingen ‘erg te waarderen’. ‘Een welkome stap om deze universiteit echt tot een internationale organisatie te maken, ook als voorbeeld naar andere Nederlandse universiteiten toe. Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen, zeker studenten.’

Taalbeleid

Van der Chijs benadrukte dat op het gebied van internationalisering (‘meer dan alleen Engelstaligheid’) al veel stappen zijn gezet. ‘Maar er moet meer gebeuren. We zijn er nog niet en soms weten we van elkaar niet wat we doen.’ Dat sentiment deelden de studenten. Bart Folkers van studievereniging Arago: ‘We zouden graag meer op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen die op het gebied van internationalisering spelen.’

Een aanzet om één lijn te trekken in de communicatie is een taalbeleid, aldus Van der Chijs. ‘Dat bespreken we komende maand in de universiteitsraad. Het plan is dat Engels de standaard wordt voor formele communicatie.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.