SU: ‘We nemen kritiek serieus’

| Rik Visschedijk

De Student Union zegt de kritiek die woensdag geuit werd in de Universiteitsraad ‘serieus te nemen’. ‘We gaan in gesprek met de raad en kijken daarna wat we met de kritiek doen’, aldus portefeuillehouder communicatie Jordi Weggemans.

Weggemans wil verder niets zeggen over de kritiek en gaat niet in op bijvoorbeeld de kwaliteit van de jaarverslagen of de meetbaarheid van hun acties. ‘Daarvoor gaan we eerst een inhoudelijk gesprek aan’, zegt hij. ‘We hebben namelijk nu het beeld dat de kritiek vrij eenzijdig is, vanuit één Uraad-lid.’

In de Uraad werd woensdag stevige kritiek geuit op de Student Union. Vincent Witmond (PvdUT) vroeg zich af wat de SU nu precies is en zette zijn vraagtekens bij de verslaglegging. Rector Thom Palstra bevestigde een deel van die kritiek door te zeggen dat hij eerder al aandrong op betere verslaglegging. Hij beloofde een schriftelijke reactie voor te bereiden en die aan de raad te versturen.