Opnieuw zakgeld voor onderwijsmodules

| Rik Visschedijk

Het college van bestuur wil het vrij te besteden budget van duizend euro per onderwijsmodule voortzetten. Vorig jaar kregen de coördinatoren dat bedrag voor het eerst en ging het onder andere naar studentenprijzen en gastsprekers.

Het Twents Onderwijsmodel (TOM) bestaat uit twaalf modules verspreid over drie jaar. Vakken vormen samen een module van 15 studiepunten. Iedere module kent een eigen team, met een coördinator. De acht ‘kernmodules’ per opleiding krijgen opnieuw duizend euro.

‘Daarmee stimuleren we eigen initiatief’, zegt CvB-woordvoerder Bertyl Lankhaar. In totaal gaat het om 152.000 euro. Afgelopen jaar kwam dat geld uit de centrale stimuleringsmiddelen. ‘Deze ronde bespreken we met de faculteiten hoe we het budget vrijmaken’, aldus Lankhaar.

De UT geeft hiermee een vervolg aan een evaluatie van dit initiatief, dat voortkwam uit de themamaand werkdruk. ‘De moduleteams zijn enthousiast over het budget’, weet Lankhaar. ‘Net als vorig jaar willen we dat het bedrag vrij te besteden is. Teams organiseerden bijvoorbeeld een lezing van een gastspreker, studentenprijzen en activiteiten ter afsluiting van de module.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.