Modulecoördinatoren krijgen vrij te besteden bedrag

| Rik Visschedijk

De coördinatoren van acht modules in 19 opleidingen krijgen ieder duizend euro om de werkdruk aan te pakken. Met dit totaalbedrag van 152.000 euro komt het college van bestuur tegemoet aan een wens die voortkwam uit de themamaand.

Een knelpunt in de beleving van de werkdruk is de cijferadministratie in TOM. ‘De coördinatoren gaven aan dat er niet altijd budget is voor verbeteringen, het lastig is om daar geld voor te krijgen en dat er ze geen inzicht hebben op de mogelijk budget’, zegt HR-beleidsmanager Annemiek Baars, die de themamaand mede-organiseerde.

Snelle resultaten

‘Eén van de belangrijkste doelen van de maand was om snelle resultaten te boeken, waar de organisatie mee verder kan’, aldus Baars. ‘We hebben afgesproken dat de modulecoördinatoren het bedrag vrij mogen besteden, omdat zij het meeste zicht hebben op de werkdruk die voortkomt uit de cijferadministratie in TOM. We gaan evalueren om te kijken wat werkt en wat niet, zodat we daar in de toekomst op verder kunnen bouwen en bij kunnen sturen.’

Adviseur of teamuitje

De modulecoördinatoren kunnen het geld inzetten waar zij dat nodig achten. ‘En dat is helemaal vrij; of het nu om een gastspreker of een adviseur inhuren, een teamuitje organiseren of een traktatie na een module’, zegt Baars. Die vrijheid is volgens haar belangrijk. ‘Het geeft aan dat de hele organisatie stappen wil zetten om de werkdruk terug te dringen. Het is mooi dat het bestuur het vertrouwen heeft in de organisatie om zelf met oplossingen te komen. Mirjam Bult, de vice-voorzitter van het CvB, gaat met decanen om de tafel om te kijken hoe we het modulebudget en de oplossingen die daaruit naar voren komen zo snel mogelijk in de faculteiten kunnen invoeren.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.