Ondergrondse werkzaamheden bij de Hogekamp

| Rik Visschedijk

De eerste schop voor het opnieuw inrichten van het plein voor gebouw Hogekamp ging onlangs in de grond. Er moet een goede verbinding komen tussen het woon- en leefcentrum en het O&O-plein. De ondergrondse werkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

‘We offeren het bosje tussen de Boulevard en de Hogekamp op’, zegt manager onderhoud Ray Klumpert. ‘Daar graven we geulen voor de ondergrondse infrastructuur. De bomen die daar staan verdwijnen. Erg is dat niet, want ze zijn van slechte kwaliteit. Alles onder de grond is ruim vijftig jaar oud en aan vervanging toe. Bijvoorbeeld de riolering, nutsvoorzieningen en glasbekabeling. Alleen de stadsverwarming is niet van ons, dus daar komen we niet aan.’

Overlast

De komende weken worden de werkzaamheden verder uitgevoerd. ‘Dat willen we zoveel mogelijk in de weekenden doen, maar overlast zal er wel zijn’, vervolgt Klumpert. ‘Daar ontkom je niet aan als je nieuwe bestrating legt. Daarom blijven we met de bewoners rondom de Hogenkamp in gesprek. En we zorgen dat er voldoende parkeerruimte blijft, eventueel kunnen we extra parkeerplekken creëren aan de achterzijde van de Vrijhof.’

Ontwerp plein

Architect Peter Vermeulen maakte onlangs een structuurontwerp voor het plein. ‘De visie is om een goede verbinding te maken tussen het wonen en leven en het O&O-plein’, zegt Klumpert. ‘Het nieuwe plein loopt door tot de Boulevard en er komen waarschijnlijk trappen om het hoogteverschil daar te overbruggen. De parkeerplaatsen voor de High Tech Factory en de Vrijhof komen iets meer naar de waterkant en de achterzijde van de Hogekamp krijgt veel parkeercapaciteit.’

De verdere invulling is aan de landschapsarchitect. ‘Daarvoor loopt een aanbesteding’, licht Klumpert toe. ‘De verschillende partners, waaronder de Vrijhof, High Tech Factory, Student Union en Camelot, hebben hiervoor hun lijst van eisen opgesteld. Die vormen samen met het structuurontwerp de basis voor de landschapsarchitect.’

De herbestemming van de Hogekamp is volgens planning medio 2018 afgerond.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.