Internationale huisvesting: ‘Onbekend maakt onbemind’

| Rik Visschedijk

Hoe zorgen we dat het toenemend aantal internationale studenten huisvesting vindt op de UT? Het is een van de kernpunten in het huisvestingsbeleid. Docent sociologie Jörgen Svensson deelde woensdag in de Uraad zijn ervaring uit eerder vergelijkend onderzoek: ‘Onbekend maakt onbemind. Een bemiddelaar tussen woongroepen en woningzoekers maakt een groot verschil.’

De UT stelde onlangs een huisvestingsnota vast, die woensdag positief werd besproken in de Uraad. Een gevoelig punt is de coöptatie, waarbij bewoners zelf hun nieuwe huisgenoten uitkiezen. De UT wil naar een ander systeem omdat het internationale studenten belemmert in het vinden van woonruimte.

Bemiddelaar

Svensson deed in 2006 en 2008 vergelijkend onderzoek naar de opname van migranten in Enschede en Münster. ‘In Duitsland wilde men de nieuwkomers over de stad verdelen. Bij bewoners van woonblokken was er in eerste instantie geen animo om migranten op te nemen. Een vrijwillige bemiddelaar maakte het verschil: die dame ging bij de bewoners langs om het verhaal uit te leggen. Ze sprak hen aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en bracht ze in contact met de migranten die een woning nodig hadden. Dat brak het ijs.’

Niet dwingen

Op de campus ziet Svensson een vergelijkbaar mechanisme. ‘Mijn advies is om woongroepen niet te dwingen om een internationale student op te nemen. Dat werkt niet. Je wekt meteen wrevel en dat komt niet meer goed. Maar als je eerst gaat praten met bewoners, hen uitlegt wat de bedoeling is en ze wijst op hun verantwoordelijkheden, dan heb je een heel ander startpunt. In Münster zag je het succes van die aanpak; daar werden migranten opgenomen in de woonblokken en werden ze geaccepteerd.’

Hoe ziet Svensson die vrijwillig deelname? ‘Het moet een beetje laagdrempelig blijven. Als er een kamer vrij komt, ga dan eens langs bij zo’n huis en heb het erover. Daar heeft de UT wel een rol in, wij zetten immers vol in op internationalisering. Dan moet je die mensen ook iets te bieden hebben. Ik denk niet dat je coöptatie moet afschaffen; dat is een Twents gebruik en heeft ook zeker z’n voordelen.’

Airbnb

Een mogelijkheid is een soort Airbnb voor studentenkamers. ‘Het is een idee, maar ik vroeg me laatst nog af: waarom is dat er nog niet?’, vervolgt Svensson. ‘Het probleem voor internationale studenten is vaak dat ze geen passende woonruimte kunnen vinden. Ze kijken naar gemeubileerde kamers, en juist die zijn vaak schreeuwend duur. Tegelijk zijn studenten met een mooie kamer op de campus tevreden. Als zij een paar maanden weggaan, houden ze het liefste hun kamer aan. Misschien kun je die twee wensen bij elkaar brengen door onderhuur mogelijk te maken voor internationale studenten.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.