Investeringsvraag huisvesting boven de limiet

| Rik Visschedijk

De UT heeft, met instemming van de Uraad, gekozen voor de ‘duurste’ strategie voor het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan. De consequentie: tot en met 2021 ligt de investeringsvraag 4,1 miljoen euro hoger dan het bedrag het bedrag dat de UT kan en wil uitgeven.

Dat is volgens het college van bestuur geen probleem. ‘In de detaillering van de huisvestingsstrategie zitten bijsturingsmogelijkheden, net als in de invulling van de aanbestedingsprocedure’, zegt CvB-vicevoorzitter Mirjam Bult.

Schatting

‘De totale investeringsbehoefte is een ruime en voorzichtige schatting’, zegt Bult. ‘We hebben afgesproken dat we prioriteiten stellen en niet over onze investeringsbudget heen gaan. Dat doen we structureel en transparant. We zullen de investeringen in ieder jaarplan opnemen en in december met de Uraad bespreken: wat doen we dit jaar wel en wat niet? Zo kunnen we altijd bijsturen; want het gaat erom welke keuzes je uiteindelijk maakt en op welk moment je de investering doet. Daarnaast ligt er de opdracht om in de aanbesteding geld te winnen.’

Leegstand

Een ander gevolg van de gekozen strategie is dat de eerst geschatte leegstand oploopt naar 5,5 procent, wat neerkomt op een bedrag 2,5 miljoen euro per jaar. Dat is ruim boven de richtlijn van 3 procent. ‘Maar we hebben hierin nog geen rekening gehouden met de andere verhuisbewegingen, zoals de tentamenruimte op de campus en het herhuisvesten van huidige bewoners Citadel’, vervolgt Bult. ‘We verwachten dat resterende lege ruimtes benut kunnen worden als bijvoorbeeld projectruimte. Dat laatste zien we niet direct terug in de opbrengsten, maar heeft wel z’n nut.’

Risico’s

Universiteiten die investeren in stenen; het is soms een punt van zorgen. De Rekenkamer deed eerder dit jaar een onderzoek naar de financiële risico’s die universiteiten lopen met hun vastgoedinvesteringen. Zij adviseerde minister Bussemaker om de eisen aan de jaarverslagen te verscherpen en plannen te maken over een periode van tien jaar. Ook in de Uraad was het een beladen onderwerp.

Grenzen

Bult zegt dat de strategie van de UT in lijn ligt met het advies van de Rekenkamer. ‘Conform het advies kijken wij in onze plannen en de financiële onderbouwing tien jaar vooruit’, zegt zij. ‘We kunnen bijsturen en blijven binnen de grenzen van zowel de liquiditeit als de solvabiliteit. De afgelopen jaren hebben we flink gespaard, waardoor we ons deze investeringen ook kunnen veroorloven.’

Bijsturen kan op één van de projecten die tot en met 2021 op de rol staan. Het is de bedoeling dat in deze fase ITC naar de campus komt, Health wordt geclusterd in de Technohal, de gebruikers van de Citadel een nieuwe – nog onbekende - plek krijgen, University College ATLAS een huisvestings-upgrade krijgt en zowel de restauratieve voorzieningen als de parkeermogelijkheden uitgebreid worden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.