Uraad stemt in met huisvestingsplannen

| Rense Kuipers

De plannen van het Lange Termijn Strategisch Huisvestingsplan (LTSH) zijn duidelijk: de cluster Health naar de Technohal en de Citadel gaat plat, waarvoor een onderkomen voor ITC in de plaats komt. Een meerderheid van de universiteitsraad stemde in met het plan, tegelijkertijd wil de raad de vinger aan de pols houden.

Het huisvestingsplan was een uitgebreid discussiepunt bij de Uraadsvergadering woensdag. Bij de raad heerst vooral onduidelijkheid in de uitwerking van het plan – ook gezien de risico’s die hangen aan het plan van 62 miljoen euro.

Wakker liggen

Er zijn voor het CvB drie hoofdredenen om voor dit scenario te kiezen – en niet voor de huisvesting van ITC in de Spiegel: het makkelijker delen van faciliteiten en kennis, het beperken van leegstand en om flexibel met het vastgoed van de UT om te gaan. Vicevoorzitter Mirjam Bult: ‘De Spiegel is een van de gebouwen die je het makkelijkst kunt afstoten naar de markt.’

Dick Meijer (PvdUT) zei door de verantwoordelijkheid met de plannen in te stemmen ‘er een uur wakker van te hebben gelegen vannacht’. Bijvoorbeeld over de leegstand, waarvan de kosten in het LTSH op zo’n 2,5 miljoen euro op jaarbasis geraamd worden.

Stenen

‘Er wordt gezegd dat we de Spiegel vrij kunnen spelen’, zei Meijer. ‘Dat is dezelfde spiegel die in het alternatieve scenario het internationale gezicht van de UT is als ITC erin zou komen. De UT stelt zich meer op als een soort vastgoedondernemer dan dat het echt lijkt te geven om onderwijs en onderzoek. De aandacht gaat meer naar stenen dan naar personeel’, refereerde Meijer aan de discussie die eerder op de dag gevoerd werd in de raad.

Dat sentiment deelde onder andere Anton Stoorvogel (Campus Coalitie). ‘Heel veel grote vastgoedprojecten pakken veel duurder uit. Ik zie weinig documentatie en weinig bewijskracht in het plan en de uitwerking is nog onduidelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de huidige bewoners van de Citadel? En hoe gaat het nieuwe gebouw eruit zien? Hoe zeker is die 62 miljoen die begroot staat?’

‘Realistisch scenario’

Het CvB zei de zorgen in een eerder stadium te hebben gehad. Bult: ‘Dit is het kader waarbinnen het moet gebeuren. Volgens mij is het een realistisch scenario, ook als je kijkt naar de groei die voor Health wordt verwacht. Dit plan is gebaseerd op een conservatief groeiscenario op onderwijsgebied.’

De Uraad vond dat de Technohal en de nieuwbouw van de Citadel moeten worden gezien als twee verschillende projecten – en dus als twee verschillende voorstellen ter instemming voor moeten liggen. Daar wil het CvB niet aan geloven, omdat de projecten naar haar inzien te veel met elkaar samenhangen. Een meerderheid van de raad stemde uiteindelijk in met de plannen.

Jaarlijks - normaliter in december - komt de uitwerking van het plan ter discussie in de raad, maar van deze strategie zal verder niet afgeweken worden. In de tussentijd denken beide partijen na over zaken als de beperking van de leegstand, vermindering van externe huur, fasering van de plannen, het optimaal delen van voorzieningen en dat deze huisvestingsplannen geen invloed mogen hebben op prioriteiten die bij de sportvoorzieningen liggen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.