Geen extra geld tegen werkdruk

| Rik Visschedijk

Hoe wordt de werkdruk bij UT docenten structureel aangepakt en welke middelen worden hiervoor vrijgemaakt? Het waren twee prangende vragen van de universiteitsraad. Op extra geld hoeft de raad niet te rekenen.

Het CvB trekt in het Spring Memorandum, waarin het UT-budget voor de komende jaren wordt geschetst, geen extra geld uit om personeel te werven. Ook niet voor de opleidingen waar de vooraanmeldingen een grote stijging van studenten laat zien. Volgens het CvB voldoet het huidige verdeelmodel en ligt het probleem in de vacatures die de faculteiten niet ingevuld krijgen.

Werkdruk

De werkdruk is een groot probleem waar alle faculteiten mee geconfronteerd worden, zo geeft Dick Meijer (PvdUT) aan. ‘Zozeer dat het gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs, maar ook voor onderzoek. Bij het wetenschappelijk personeel slokt onderwijs zoveel tijd op dat er te weinig tijd overblijft voor onderzoek. Daar komt bij dat de druk om projecten binnen te halen groter is geworden vanwege de kleinere slagingskans. Hier moet echt iets aan gebeuren en dat zie ik niet terug in de kaders voor de komende jaren.’

Actieplan

Het is niet alleen in het budget voor de komende jaren waar de universiteitsraad graag aandacht ziet voor de werkdruk. De universiteitsraad is blij met het van start gaan van het zogenaamde actieplan werkdruk dat is opgesteld naar aanleiding van een medewerkersonderzoek. Maar Anton Stoorvogel (CampusCoalitie) wil er graag een schep bovenop: ‘Het is goed dat het in beweging is gezet, maar ik mis nog echt expliciete acties.’

CvB-lid Mirjam Bult geeft aan dat de werkdruk in eerste instantie met de faculteiten zal worden besproken, maar dat de voortgang eind 2016 weer in de Uraad besproken kan worden.

Twee miljoen

Een splijtzwam blijft het extra geld voor de faculteiten om meer handen in de klaslokalen te krijgen. De PvdUT stelt voor om in de begroting voor 2017 twee miljoen vrij te maken voor de vermindering van de werklast, maar het college wil hier niets van weten. ‘Meer geld is geen oplossing voor dit probleem’, zegt Bult. ‘Het gaat hier om strategische personeelsplanning. We moeten een aantrekkelijke werkgever zijn en talent aan ons binden.’

Ook rector Ed Brinksma is onvermurwbaar: ‘Ik constateer dat we budget hebben voor meer personeel, maar dat we dat geld niet uitgeven. Bij de faculteiten en decanen ligt de opdracht om met concrete voorstellen te komen. Samen moeten we de middelen die we hebben goed inzetten.’

Onderwijscapaciteit

Uiteindelijk staat de PvdUT alleen in het standpunt om extra geld. Hun oproep aan de raad om niet met de Spring Memorandum in deze vorm in te stemmen haalt bakzeil. De raad stemt in met de kaders voor de begroting 2017, maar wil van de faculteiten in het komende half jaar expliciet horen hoe de onderwijscapaciteit vergroot gaat worden. En het CvB neemt nog een advies ter harte: Frank van den Berg (CampusCoalitie) constateert op zijn tablet dat er maar weinig vacatures op de UT-website staan. ‘Ik zie veel geclusterde tenure track posities, gefocust op onderzoek. Er wordt gezegd dat er vacatures zijn voor wiskundedocenten, hoe kan het dat we die niet zien?’