Vier partijen melden zich voor Uraad

| Paul de Kuyper

Aan de verkiezingen voor de universiteitsraad doen eind mei dezelfde vier partijen mee die nu in het medezeggenschapsorgaan zitten: UReka, DAS, Campus Coalitie en PvdUT. Er hebben zich geen nieuwe partijen gemeld.

Het Centraal Stembureau maakte bekend dat er voor de deadline van kandidaatstelling (afgelopen woensdag) geen nieuwe partijen zijn gevormd die een gooi willen doen naar zetels in de universiteitsraad. Alle zittende partijen hebben aangegeven door te willen.

De verkiezingen voor de Uraad vinden plaats van 23 t/m 27 mei. Medewerkers kunnen stemmen op kandidaten van Campus Coalitie (CC) en PvdUT. Zij worden voor twee jaar gekozen. Studenten mogen hun stem uitbrengen op de lijsten van UReka, DAS en de PvdUT. Studentleden hebben een zittingstermijn van een jaar.

Zowel voor studenten als voor medewerkers zijn negen zetels te verdelen. De kandidatenlijsten worden halverwege mei gepubliceerd. Eerst moet het centraal Stembureau nog de geldigheid ervan nagaan.