Rekenkamer onderzoekt vastgoed UT

| Paul de Kuyper

De Algemene Rekenkamer onderzoekt het vastgoedmanagement van zes universiteiten, waaronder de UT. Het college van bestuur verwacht geen kritisch oordeel over zijn beleid.

Het onderzoek naar het vastgoedmanagement van de UT is onderdeel van een breder onderzoek naar vastgoed in de publieke sector. Aanleiding voor de Rekenkamer om dat tegen het licht te houden zijn recente vastgoeddebacles van enkele roc’s.

Volgens collegelid Mirjam Bult wil de Algemene Rekenkamer nagaan of universiteiten ‘in control’ zijn wat betreft vastgoed. ‘De insteek zal zijn in hoeverre instellingen de risico’s klein hebben weten te houden’, informeerde ze woensdagochtend de universiteitsraad. ‘Ik zie dat met vertrouwen tegemoet.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.