Eerder inspraak studenten in UT-beleid

| Paul de Kuyper

Studenten krijgen eerder inspraak in UT-beleid. Deze maand wordt Student Minds gelanceerd, een pool van studenten die al in de planfase mee mogen praten over bijvoorbeeld digitalisering van het onderwijs of de invoering van minoren.

Photo by: Arjan Reef

Student Minds moet enkele tientallen betrokken studenten tellen, uit alle studierichtingen. Als de UT nieuwe beleid wil opstellen, kunnen één of twee studenten uit deze pool meedenken in de werkgroep die wordt ingesteld.

Democratisering

Het idee voor de studentenpool is ontstaan tijdens discussies tussen de Student Union, de universiteitsraad en het college van bestuur na de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam en de roep om democratisering van het hoger onderwijs.

‘Uit die gesprekken kwam onder andere dat de UT studenten eerder zou moeten betrekken bij nieuwe plannen. Ze moeten in een vroeg stadium de kans krijgen hun visie te geven’, zegt Nik Huisintveld, lid van studentenpartij UReka. Samen met Laura Koot van de Student Union en UT-beleidsmedewerker Erik van Dijk nam hij het initiatief tot Student Minds.

Geen vervanging medezeggenschap

Zodra een werkgroep wordt gevormd om nieuw beleid op te stellen, wordt aan de studenten uit Student Minds gevraagd wie er mee wil denken in die werkgroep. Dat kan over alle onderwerpen gaan die grote groepen studenten raken, aldus Koot. ‘Denk aan minoren, de digitalisering van het onderwijs, vernieuwingen in de masters, of de update van het Onderwijs- en Examenreglement.’

Student Minds wordt geen nieuwe vorm van medezeggenschap, en ook geen vervanging van bestaande vormen zoals onderwijscommissies of de universiteitsraad, zeggen Koot en Huisintveld. Beleid waarover studenten hebben meegedacht in een werkgroep vervolgt daarna de gebruikelijke weg naar faculteits- of universiteitsraad. Die raden geven advies of besluiten over instemming met het voorgestelde beleid.

Informatielunch

Op maandag 28 september organiseren de initiatiefnemers van Student Minds een informatielunch in de Bastille. Aanmelden hiervoor en voor de studentenpool kan via [email protected]

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.