Uraad: opleiding moet BSA-norm vaststellen

| Paul de Kuyper

Een positief bindend studieadvies (BSA) moet niet langer betekenen dat je minimaal drie complete modules haalt. Volgens de universiteitsraad is 75 procent van de studielast halen genoeg om te voldoen aan de BSA-norm, ook als dat betekent dat je van alle vier modules maar driekwart succesvol afrondt.

Onder studenten heerst veel onrust over het bindend studieadvies in combinatie met de modules van 15 studiepunten, aldus Luuk Geurts die voor studentenfractie UReka in de universiteitsraad zit. Wie naar het tweede jaar van zijn studie wil, moet in jaar 1 minimaal 45 EC halen, ofwel drie modules van elk 15 EC.

‘Het BSA is bedoeld om te kijken of studenten geschikt zijn voor de opleiding. Maar nu schiet het BSA dat doel voorbij. Het lijkt nu te gaan om studenten meer te laten studeren. Er is veel stress en onrust, er moet iets gebeuren’, aldus Geurts.

Richtlijnen herzien

Op initiatief van UReka roept de Uraad het college van bestuur daarom op de richtlijnen voor het bindend studieadvies te herzien. De raad wil niet instemmen met aanpassingen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), tenzij het college opleidingen vrij laat de BSA-norm van 75 procent zelf in te vullen. Dat kan in het opleidingsspecifieke deel van de OER.

In theorie betekent dat dat je ook aan de BSA-norm kunt voldoen door van elke module driekwart te halen en geen enkele module als geheel af te ronden, beaamt Geurts.

‘Ruimte is er al’

Dat lijkt Ramses Wessel, decaan onderwijsvernieuwingen, geen goed idee. Hij wil niet vooruitlopen op de formele reactie die het college nog moet geven, maar wil wel op persoonlijke titel alvast reageren. Hij is bang dat met een BSA zoals de Uraad dat voorstelt, studenten zich op brokjes van modules gaan richten, in plaats van op modules als geheel.

Overigens herkent Wessel de klachten over druk die het BSA geeft. Hij vindt echter dat nu al goed in de OER beschreven staat hoe daar mee om te gaan. ‘In de OER staat dat je sowieso een positief bindend studieadvies krijgt als je drie modules haalt. Maar je kunt ook een positief BSA krijgen als de opleiding er voldoende vertrouwen in heeft dat je de studie gaat halen. Daar zit dus al ruimte.’

Woensdag 25 maart debatteren universiteitsraad en college van bestuur over de OER en de BSA-norm.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.