Uraad stemt in met versoepeling bsa

| Rense Kuipers

Eerstejaars UT-bachelorstudenten krijgen een versoepeling van het bindend studieadvies (bsa). De universiteitsraad stemde gisteren in met het besluit van het college van bestuur, wat betekent dat de bsa-norm wordt verlaagd van 45 naar 40 studiepunten.

Vorige week werd vanuit universiteitenvereniging VSNU bekend dat de veertien Nederlandse universiteiten alsnog kiezen voor een generieke versoepeling van het bindend studieadvies, met zo’n 10 tot 15 procent. Daar gingen meerdere brandbrieven en politieke discussies aan vooraf.

In de praktijk betekent dit dat de eerstejaars bachelors, en alléén de studenten die dit collegejaar zijn gestart, in plaats van de gebruikelijke 45 studiepunten nu 40 studiepunten hoeven te halen. Door de bank genomen hoef je als eerstejaars een vak minder te halen om toch door te kunnen naar het tweede jaar.

Overigens zijn er ook opleidingen waar dat niet zomaar voor geldt. Studenten van University College ATLAS hebben te maken met een bsa-norm van 60 EC. En binnen het Twents Onderwijsmodel 2.0 zijn er onderlinge verschillen tussen opleidingen in zogeheten ‘opleidingsspecifieke eisen’. Waar de ene opleiding bepaalde vakken alleen in een geïntegreerde module van 15 EC aanbiedt, biedt een andere opleiding een vak van bijvoorbeeld 5 EC aan.

Het CvB en de universiteitsraad willen daarom dat de opleidingen die op papier niet zomaar kunnen versoepelen overleggen met hun opleidingscommissie om alsnog te versoepelen, in lijn met de generieke versoepeling die de VSNU vorige week aankondigde. Omdat studenten voor 1 februari besluiten over het al dan niet voortzetten van hun studie, moeten deze opleidingen uiterlijk 26 januari over een maatwerkoplossing communiceren richting hun studenten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.