Greppel moet trillingen rondweg NOEK dempen

| Paul de Kuyper

Een greppel of vijver tussen Meander en de nieuwe rondweg NOEK – langs de Achterhorst – moet voorkomen dat experimenten in Meander verstoord worden door wegtrillingen. Dat adviseert onderzoeksbureau Peutz.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Peutz onderzoekt samen met gemeente Enschede en de UT de gevolgen van een nieuwe rondweg langs de campus tussen Hengelosestraat en Weerseloseweg. Wetenschappers zijn bang dat trillingen van verkeer op deze Noordelijke Ontsluiting Enschede-Kennispark (NOEK) de uiterst gevoelige experimenten in Meander en NanoLab verstoren.

Een greppel of een vijver kan die trillingen dempen, blijkt uit trillingsonderzoek van Peutz. Ook staat in het advies dat de NOEK minimaal op 150 meter van Meander aangelegd moet worden.

Verticale en horizontale trillingen

Die uitkomst lijkt volgens UT-hoogleraar André de Boer ‘wel aardig’. ‘Het ziet er goed uit, maar we hebben nog wel wat technische vragen’, vertelt de voorzitter van de UT-werkgroep die het onderzoek naar de trillingen volgt.

Die vragen gaan bijvoorbeeld over de richting van de trillingen die Peutz heeft onderzocht. De Boer: ‘Ze hebben gekeken naar trillingen in verticale richting, terwijl een golf zich ook voortplant in een vlak. Je hebt dus ook horizontale trillingen. Die willen we eveneens gevalideerd zien in het rekenmodel.’

NanoLab onder vuur

Het trillingsonderzoek van Peutz is nog niet klaar. Volgens De Boer gaat het bureau op verzoek van de UT in fase 2 kijken naar de gevolgen van de NOEK voor het NanoLab.

‘Dit onderzoek is gedaan voor Meander, maar we verwachten door de rondweg ook dat de verkeersintensiteit op de Hengelosestraat hoger komt te liggen. Dan komt ook het NanoLab onder vuur te liggen.’

Voordeel voor de cleanrooms is dat tussen Hengelosestraat en de labs The Gallery staat. Dat gebouw kan mogelijk een deel van de trillingen dempen. De trillingsnormen voor het NanoLab zijn wel strenger dan voor Meander.

In de zomer moeten de resultaten van dit nieuwe onderzoek van Peutz bekend zijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.