Onderzoek naar fietsenprobleem O&O-plein

| Rense Kuipers

Fietsen op het O&O-plein die niet in de stalling staan worden sinds vorige week weer verwijderd. Die maatregel maakt deel uit van een onderzoek van drie UT-studenten en het facilitair bedrijf om het fietsenprobleem rondom het O&O-plein op te lossen. Misschien wordt het plein uiteindelijk wel helemaal fietsvrij.

‘We hebben veel klachten ontvangen over de fietsoverlast op het O&O-plein’, zegt contractmanager terrein André de Brouwer. ‘Als voor de deuren de stallingen vol staan, zetten mensen hun fietsen gewoon ernaast. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid, als hulpdiensten er door de fietsen niet langs kunnen.’

Zoeken naar de beste oplossing

Momenteel staan er digitale borden bij de fietsroutes naar het plein, die aangeven wanneer de stallingen vol zijn. Fietsen die niet in een stalling staan worden verwijderd en in de fietsenstalling bij de Spiegel geplaatst.

Volgende week en de week daarna zullen de parkeerplaatsen op het O&O-plein worden afgezet en kunnen er helemaal geen fietsen geparkeerd worden.Na die tijd bepaalt het facilitair bedrijf hoe de fietsenstallingen op en rond het plein worden heringericht. Dat kan ook betekenen dat het O&O-plein helemaal fietsvrij wordt.

‘We proberen te zoeken naar de beste oplossing voor iedereen’, zegt De Brouwer. ‘Voorgaande onderzoeken toonden aan dat mensen zich niet bewust zijn van alle fietsparkeermogelijkheden. We hebben borden geplaatst, maar die hadden weinig tot geen effect. Mensen kiezen toch vaak voor de gemakkelijkste weg.’

Gedragsverandering is echter lastig, realiseert De Brouwer zich. ‘Er zijn mensen van wie de fiets verwijderd wordt die ‘m de volgende dag gewoon met een glimlach weer plaatsen waar ie niet hoort. Maar we zien ook dat anderen er zichtbaar van balen als hun fiets er niet meer staat.’

Genoeg fietsstallingen

Volgens De Brouwer zijn er genoeg alternatieven op een steenworp afstand. ‘ Zo kunnen bij de stalling bij de Technohal meer dan 600 fietsen geplaatst worden en de parkeerplaats achter Hal B biedt ook meer dan genoeg ruimte. Foutparkeren komt vaak voort uit gemakzucht. Terwijl je fiets in andere stallingen zetten vaak sneller is, dan een plek vinden op het O&O-plein.’

Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek of de fietsensituatie kun je mailen naar fiets2014@utwente.nl.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.