P-NUT herkent problematiek promovendi

| Maaike Platvoet

Promovendinetwerk P-NUT van de UT herkent de problematiek dat een meerderheid van de gepromoveerden niet hoeft te rekenen op een baan bij een universiteit. ‘Te veel promovendi zijn gefocust op een academische carrière’, zegt Wouter van Heeswijk, bestuurslid van P-NUT.

‘Vooral het piramide-systeem – met daarin in de top weinig ruimte voor promovendi – is een bekend probleem’, zegt Van Heeswijk. Hij reageert daarmee op de enquête die het Rathenau Instituut en het Promovendi Netwerk Nederland hield. Slechts een derde van de promovendi stroomt direct door naar een wetenschappelijke functie aan een Nederlandse universiteit. Ondertussen denkt minder dan de helft van de promovendi na over de toekomst.

‘Er ligt een voorkeur voor werken in de academische omgeving’, zegt Van Heeswijk. ‘En dat geldt niet alleen voor de promovendus. Dat is ook waar de begeleidende collega’s gefocust op zijn.’ Voor hem zelf ligt het iets anders. Van Heeswijk promoveert in het veld van technische bedrijfskunde. ‘Mijn promotie is meer toegepast. En hoewel ik nog maar in mijn tweede jaar zit, weet ik al wel dat ik na het promoveren het bedrijfsleven in zal gaan. Wat ik wel zie is dat ondanks dat mijn vakgroep intens samenwerkt met het bedrijfsleven, ook hier de focus ligt op de academische omgeving en het schrijven van papers.’

Dat promovendi beter moeten voorbereid op een toekomst buiten de wetenschap staat vast. Hoe, dat vindt ook Van Heeswijk lastig te zeggen. ‘We zullen er in ieder geval meer aandacht aan moeten besteden, de voorlichting moet beter.’