Dijkgraaf onderschrijft noodzaak heldere promotieregels

De regels van promotietrajecten zijn niet altijd duidelijk, met soms pijnlijke gevolgen, concludeerde Promovendi Netwerk Nederland (PNN) vorig jaar. Onderwijsminister Dijkgraaf spoort de universiteiten aan om samen meer duidelijkheid te verschaffen.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Het is belangrijk dat promovendi goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten, de toekenning van de doctorstitel en het verdedigen van het proefschrift, schrijft onderwijsminister Robbert Dijkgraaf in reactie op een kritisch PNN-onderzoek. ‘Onzekerheid over het traject kan leiden tot ongewenste stress en werkdruk, hetgeen met transparant beleid vermeden kan worden’, aldus de minister.

Onduidelijke regels

Volgens het PNN, dat de promotieregels van vijftien Nederlandse universiteiten met elkaar vergeleek, bestaan er naast de centrale promotiereglementen van universiteiten allerlei verschillende, decentrale regels, die niet goed vindbaar zijn. Promovendi weten niet altijd waar ze aan toe zijn.

Aanleiding voor het onderzoek was een unieke gebeurtenis, twee jaar geleden. Een Tilburgse promovendus ontving geen doctorsbul, hoewel ze haar proefschrift mocht verdedigen. Na een herkansing kreeg ze die alsnog.

Universiteiten

Om soortgelijke situaties te voorkomen wil het PNN dat universiteiten alle regels en beoordelingscriteria opnemen in hun centrale promotiereglement. De openbare verdediging van het proefschrift zou alleen ceremonieel moeten zijn en geen beoordelingsmoment. Als dat niet zo is en promovendi kunnen alsnog zakken, dan moet dat vooraf duidelijk zijn. Ook de beroepsmogelijkheden moeten dan in het reglement staan.

Volgens Dijkgraaf, die met het PNN heeft gesproken, is het aan de universiteiten om wat te doen met de aanbevelingen. Het netwerk gaat in mei met de universiteiten om de tafel.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.