‘PhD’s die lesgeven maken zich zorgen over de politieke koers’

| Stan Waning

‘Mind the Gap’ is vrijdag het thema van de jaarlijkse P-NUT PhD & EngD Day. Bestuursleden Lea Berkemeier en Bram Kohlen merken dat naderende veranderingen in het hoger onderwijs ook promovendi niet onberoerd laten.

Berkemeier, voorzitter van UT-promovendinetwerk P-NUT, geeft aan dat het bestuur in april overwoog een statement uit te brengen, toen minister Dijkgraaf de contouren van zijn nieuwe wet liet doorschemeren om de toestroom van internationale studenten in banen te leiden. ‘Maar daar zagen we vanaf omdat de UT al een sterk statement publiceerde, waar wij ons goed in konden vinden. Heel veel meer kunnen wij bovendien niet doen, maar het is duidelijk dat ook veel promovendi zich zorgen maken over de politieke koers’, vertelt Berkemeier.

Nederlandse taal

Volgens haar maken vooral UT-promovendi die hun onderzoek combineren met lesgeven zich zorgen. ‘Ik hoor twijfels in die groep. Kunnen wij straks nog wel les blijven geven als opleidingen deels of volledig in het Nederlands gegeven gaan worden?’ Medebestuurder Bram Kohlen ziet dezelfde onrust in het netwerk. ‘Veel promovendi spreken geen of nog niet voldoende Nederlands. Zij vragen zich af of zij straks nog wel kunnen meekomen. Als P-NUT staan we veel in contact met Promovendi Netwerk Nederland (PNN) om samen richtlijnen te maken over wat we als netwerk kunnen betekenen.’

Het duo is het erover eens dat onderling het gesprek aangaan en zorgen bespreekbaar maken in ieder geval helpt. En precies daar is vrijdag alle ruimte voor op de jaarlijkse P-NUT PhD & EngD Day, met als thema Mind the Gap. Kohlen: ‘Een thema dat we in samenspraak met onze werkgroep Equity bedachten. Inclusie is een belangrijk thema op de UT en dat willen als netwerk zo breed mogelijk uitdragen. Cultureel zijn er onderlinge verschillen, maar er is ook een kloof van de academische wereld naar de industrie. Daarin een stap maken kan lastig zijn.’

Volgens Kohlen komt het thema de gehele dag terug in alle workshops die worden aangeboden, maar ook in de keynote van Sanne Feenstra, universitair docent in Organizational Psychology aan de VU. ‘Ik ken haar van de Computer Science Day, waar ze sprak over het imposter syndroom. Een lezing die toen veel indruk op mij maakte’, aldus Kohlen.

Stage fight

De P-NUT Day bestaat niet alleen maar uit lezingen en workshops. De organisatie kreeg vorig jaar terug dat de dag iets te inhoudelijk en daardoor statisch was richting het einde. ‘Daarom houden we nu twee interactieve sessies in de middag. De ene draait om mindfullness, de andere is een stage fight, waarin grenzen rondom aanraking worden ontdekt en aangegeven’, vertelt Kohlen.

Berkemeier geeft aan dat meer dan honderd mensen zich al aanmeldden. Dat aantal loopt mogelijk nog wat op. ‘Netwerken is voor elke promovendus van belang, maar deze dag helpt vooral jonge PhD’s op het juiste pad te zetten. Iedereen is welkom, ook studenten die overwegen om een PhD te doen. De P-NUT Day leent zich goed voor professioneel netwerken, om met iemand inhoudelijk ergens over te sparren, maar ook informeel is het een mooie dag om te netwerken.’


Bekijk hier het volledige programma van de P-NUT Day.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.