Tentamens in het Capitool

| Maaike Platvoet

Studenten moeten mogelijk vanaf september naar het Capitool, een bedrijvenpand tegenover de UT, om tentamens te maken.

Het Facilitair Bedrijf en het college van bestuur onderzoeken nog de mogelijkheid om van het Capitool gebruik te maken tijdens tentamenperiodes. Sinds de invoering van het onderwijsmodel TOM is er een tekort aan tentamenplekken, omdat er nu meer toetsmomenten zijn. ‘Als het Capitool vanaf september in gebruik wordt genomen, is dat een tijdelijke oplossing’, zegt woordvoerder Bertyl Lankhaar. ‘Nu lopen op de UT nog twee onderwijsmodellen naast elkaar, maar dat zal op den duur verdwijnen. De verwachting is dat het aantal toetsmomenten ook minder zal worden.’

De faculteit Management & Bestuur was zeven jaar gehuisvest in het Capitool, tot 2010. De faculteit nam toen haar intrek in het pand, omdat er op de campus tekort aan ruimte was ontstaan na brand in het Cubicus-gebouw.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.