U-raad: ‘Maak TOM-modules deelbaar’

| Paul de Kuyper

De universiteitsraad wil af van de ondeelbare modules van 15 studiepunten binnen het Twents Onderwijsmodel. Het bindend studieadvies moet volgens de raad worden gebaseerd op deelresultaten binnen modules.

Photo by: Tim Rijnhout

Dat schrijft de universiteitsraad in een kritisch ongevraagd advies over het Twents Onderwijsmodel (TOM) aan het college van bestuur.

‘Het bindend studieadvies moet niet meer bestaan uit het halen van drie van de vier modules’, licht raadslid Jörgen Svensson toe. ‘Als je 1 module haalt en van de drie andere modules 10 studiepunten, dan heb je ook de 45 studiepunten voor het bindend studieadvies binnen.’

Dat betekent dat modules weer deelbaar moeten worden. De raad wil af van het TOM-principe dat je aan het eind van de module nul of vijftien studiepunten haalt. Volgens Svensson is het niet moeilijk dit in te voeren. ‘Opleidingen hebben al een beoordelingsschema waarin staat hoe zwaar elk moduleonderdeel meetelt.

Deelresultaten langer geldig

Ook adviseert de raad dat deelresultaten van modules meerdere jaren geldig blijven. Studenten hoeven alleen te herkansen wat nog niet gehaald is. Dat voorkomt studievertraging en demotivatie, verwacht de medezeggenschap. Svensson voorziet anders ‘idiote toestanden’ waarbij grote groepen studenten hele modules moeten overdoen.

Volgens de U-raad kunnen deze adviezen nog binnen twee weken worden doorgevoerd en bekendgemaakt. Dat geldt ook voor het opstellen van individuele studieprogramma’s voor studenten met een functiebeperking of persoonlijke omstandigheden.

Voor volgende collegejaar adviseert de raad onder andere de wiskundelijn en de leerlijn methoden & technieken aan te passen op de wensen van elke opleiding en niet meer als eenvormig product op te leggen.

Enrstige en acute problemen

De raad signaleert in de brief positieve ontwikkelingen, maar ziet ook ‘ernstige en acute problemen’. Positief is dat studenten meer zijn gaan studeren, dat er meer geïntegreerd onderwijs wordt aangeboden en dat studenten die de opleiding niet aankunnen sneller hun conclusies lijken te trekken.

De U-raad noemt daarnaast twaalf knelpunten. Zo steken studenten veel meer dan de nominale tijd in de modules, blijft het aantal geslaagden bij verschillende opleidingen ‘ver achter bij wat het adagium “meedoen is halen” suggereert’, en lijken de wiskundeleerlijn en de leerlijn methoden & technieken slecht aan te sluiten op de opleidingsspecifieke programma’s.

Daarnaast is volgens de raad de werkdruk van docenten erg hoog en valt de gemiddelde waardering voor TOM-modules tegen. Studenten gaven het onderwijs in het eerste kwartiel een 6,4 en in het tweede blok zelf een 5,9. ‘Ronduit laag, constateert de U-raad, ‘wat er op duidt dat de studenten op dit moment niet enthousiast zijn over de kwaliteit van het TOM-onderwijs.

In debat met college

De universiteitsraad bespreekt de ongevraagde adviezen aanstaande woensdag met het college van bestuur, tijdens de reguliere overlegvergadering. De raad noemt het noodzakelijk dat het CvB strakker toeziet op de verdere implementatie van TOM.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.