College: 'Afstel fusie MB en GW is onverantwoord'

| Paul de Kuyper

Als de fusie tussen de faculteiten Management & Bestuur en Gedragswetenschappen niet doorgaat, dreigen de gamma-activiteiten van de UT te verdwijnen richting andere universiteiten en hogescholen.

Photo by: Redactie UT Nieuws

Dat schrijft het college van bestuur in een brief aan de universiteitsraad. In vijf A4’tjes somt het CvB op waarom uitstel of afstel van een fusie tussen MB en GW ‘niet te verantwoorden’ is. ‘Het is nu of nooit’, aldus het college. De raad had om de toelichting gevraagd nadat half februari het fusiebesluit werd uitgesteld.

Geen fusie betekent volgens het college ook geen – of in ieder geval veel minder– gamma. Het bestuur noemt het ‘niet ondenkbeeldig’ dat gamma-activiteiten gaandeweg zullen overgaan naar andere universiteiten of dat ze worden omgezet in hbo-opleidingen.

Een ander scenario dat het college schetst is dat het gamma-onderzoek en –onderwijs onderdeel worden van bèta-opleidingen. ‘De in deze context minder relevante activiteiten zullen dan op termijn verdwijnen’, aldus het CvB.

Sociale wetenschappen essentieel

In de brief aan de medezeggenschap schrijft het college dat de UT het High Tech Human Touch-profiel wil aanscherpen. ‘Onze kracht en uniciteit liggen in de combinatie en verbinding van disciplines binnen en tussen bèta en gamma. Voor de toekomst van de UT zijn sterke sociale wetenschappen net zo essentieel als sterke technische en ingenieurs-wetenschappen.’

Opleidingen onder druk

De sociale wetenschappen aan de UT staan echter onder druk en alleen een fusie van beide faculteiten kan het tij keren, betoogt het CvB.

De gamma-bachelors krimpen al twee jaar op rij en de vooraanmeldingscijfers wijzen nog niet op een kentering, aldus de brief. Bovendien zijn de masters relatief klein. Het college denkt dat vooral de harde knip er bij gamma toe leidt dat studenten een master kiezen aan een van de grote universiteiten in de Randstad. Daarbij komt dat 80 procent van de Duitsers de UT na de bachelor verlaat.

Ook het onderzoeksvolume is niet groot. ‘Het onderzoek is op onderdelen weliswaar uitstekend, maar over de gehele linie gezien versnipperd en beperkt zichtbaar’, schrijft het college.

Een fusie van MB en GW maakt het volgens het CvB mogelijk het UT-profiel aan te scherpen, eenvoudiger combinaties aan te gaan met technologie, meer subsidies binnen te slepen uit grote nationale en Europese onderzoeksprogramma’s en aantrekkelijker te worden voor toptalent.

Besluit eind maart

De komende drie weken spreken de faculteitsraden van MB en GW over het samengaan van beide faculteiten. In een eerder stadium adviseerde MB al positief over de bestuurlijke kant van de fusie. De GW-raad uitte zicht echter negatief.

De adviezen van beide faculteitsraden gaan naar de universiteitsraad. Die moet eind maart vaststellen of ze instemt met een fusie. In de februarivergadering was de U-raad nog niet overtuigd van de noodzaak van een fusiefaculteit.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.