‘Wij willen dat iedereen zijn ambitie waar kan maken’

| Rense Kuipers

Crisis of niet, de verkiezingen voor de universiteitsraad staan volgende week op het programma. Dit jaar hebben studenten de keuze uit vier partijen voor een zetel in de universiteitspolitiek. In deze miniserie stellen de lijsttrekkers hun partijen omstebeurt voor. Deze eerste aflevering: Dirk Koelewijn van studentenpartij DAS.

Voorste rij, tweede van links: Dirk Koelewijn.

Gezicht en geluid van de partij

‘DAS staat voor iedereen met ambitie. Of je nou een Tukker bent of van de andere kant van de wereld komt. Wij willen dat iedereen zijn of haar ambities waar kan maken, binnen en buiten het onderwijs. Dat is volgens mij ook het voornaamste verschil met andere partijen: wij hebben een veel bredere focus dan onderwijs alleen. We verkondigen ons geluid niet alleen binnen de universiteitsraad, de informele gesprekken die we daarbuiten voeren met medewerkers en studenten zijn minstens zo belangrijk. Je kunt prima onder genot van een biertje over belangrijke thema’s binnen de universiteit hebben. We halen het liefst proactief de stem van de gemeenschap op.’

Drie speerpunten

1. ‘Studenten komen naar deze universiteit om te studeren, dus DAS staat voor onderwijs dat gewoon uitstekend moet zijn. Nu het onderwijs met TOM 2.0 ietwat flexibiliseert, willen we ervoor waken dat opleidingen dit goed implementeren. Daarbij is de professionalisering van faculteitsraden en opleidingscommissies belangrijk. Daarnaast willen we overbevolking van de campus voorkomen. De studentenaantallen groeien de laatste jaren, maar dat mag niet ten koste gaan van onderwijskwaliteit. We zijn – uiteraard – tégen avondcolleges en voor meer studieplekken. En de beheersing van de Engelse taal is niet overal je van het. De UT moet meer ruimte bieden voor medewerkers om zich de Engelse taal eigen te maken.’

2. ‘Wat je ambitie ook is, van een honoursprogramma tot het runnen van je start-up, het is belangrijk dat de ondersteuning goed is. De bestuursminor keert hopelijk terug en met de komst van Incubase is er meer support voor ondernemerschap. Maar over de gehele linie moeten er voldoende faciliteiten zijn voor studentenorganisaties, zeker nu de UT blijft doorgroeien. Kijk bijvoorbeeld naar sport en cultuur: Het mag niet zo zijn dat je om 11 uur ’s avonds aan je training begint.’

3. ‘De UT heeft in haar visie gezegd de ultimate people-first university of technology te willen zijn. Dat zien we graag terug in beleid op het gebied van studentenwelzijn. De studielast – die 28 uur hoort te zijn per studiepunt – loopt bijvoorbeeld bij een aantal vakken erg scheef. En welzijn houdt verband met integratie.  Een groter cursusaanbod taalbeheersing van Engels én Nederlands bevordert integratie, maar het is natuurlijk meer dan taal alleen.

Rol van de coronacrisis?

‘Het staat buiten kijf dat de universiteitsraad invloed heeft op het beleid van de UT, in coronatijd is de rol des te belangrijker. De crisis legt extra prioriteit op de flexibilisering van onderwijs: meer hoorcolleges online beschikbaar maken, genoeg ruimte bieden voor hertentamens en inzetten op extra ondersteuning. Dat geldt in het bijzonder voor de aankomende lichting studenten, zodat ze goed hun plek kunnen vinden. Zolang corona er is, is het lastig om nieuwe studenten te introduceren bij studentenorganisaties, maar het zou mooi zijn als er later in het jaar alsnog een groot introductie-evenement kan plaatsvinden.’

Feiten en cijfers

 

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.