Melk en honing

| Redactie

Het commentaar van U-Today. Eén op de drie niet-Europese nieuwe bachelors kampt met psychische, medische of sociale problemen. De UT zou pas op de plaats moeten maken met actieve werving van deze groep jongvolwassenen. Zorg eerst dat de huidige populatie toekomt aan waarvoor ze kwamen: studeren.

Studeren is de leukste tijd van je leven, hoorde je vroeger als je het boeltje pakte om op kamers te gaan. Hoe anders is dat nu. Het gaat om presteren, nominaal studeren en vergeet ook vooral niet om aan je cv te werken. Dat heeft een keerzijde: studenten kampen met burn-outs en depressies. Landelijk én op de UT. Deze week kwam naar voren dat de situatie bij nieuwe niet-Europese studenten op de campus ernstig is. Eén op de drie had vorig collegejaar studieproblemen vanwege psychische, medische of sociale omstandigheden.

De categorie ‘sociale omstandigheden’ is op maat gesneden. Het gaat hier om jongvolwassenen van een jaar of achttien uit andere werelddelen. Zij komen naar de campus voor een studie in een compleet ander land en onderwijssysteem. Om hier te kunnen studeren betalen zij – of de familie - het instellingstarief.

Je mag verwachten dat deze studenten tot in de tenen gemotiveerd zijn. Dat is ook een belangrijke reden voor de UT om deze studenten te werven. Maar die keerzijde is voorspelbaar: zó jong huis en haard verlaten met torenhoge verwachtingen van het thuisfront, het levert een enorme druk op. ‘Sociale omstandigheden’, noemt het rapport van de UT-commissie persoonlijke omstandigheden dat. In de woorden van voorzitter Ton Mouthaan: ‘Er rust een hypotheek op het studiesucces.’

De commissie, die besluit of studenten recht hebben op uitstel van bindend studieadvies of een tijdelijke uitkering, geeft daarom aanbevelingen aan het college van bestuur: richt zorg in voor deze studenten en geef ze goede informatie voordat ze naar de UT komen. De commissie weet waarover ze het heeft, want bij deze mensen liggen al deze dossiers ter beoordeling. De aanbeveling naar aanleiding van al die dossiers is niet nieuw, want precies diezelfde oproep deed de commissie vorig jaar.

De urgentie is des te groter. De universiteit zet de komende jaren volop in op werving in het verre buitenland. Waar dat tot voor kort vooral opging voor de masters, richt de UT nu ook de pijlen op middelbare scholieren. Een partnerschap met Navitas, de nieuwe aanbieder van het schakeljaar, moet de instroom in de bachelor laten groeien van 125 naar 270 studenten.

Ton Mouthaan ziet de bui al hangen nu deze groep almaar groter wordt. ‘Als je niets aan deze problematiek doet, dan krijg je dat dubbel zo hard terug.’ Zijn commissie schreef dat het gaat om een ‘moeilijk ethisch dilemma’. Internationalisering is goed, maar dat komt ook met een verantwoordelijkheid.

Dat ethische dilemma is echter helemaal niet zo moeilijk. Als, zoals nu, één op de drie van deze nieuwe bachelorstudenten tegen psychische en sociale muren oplopen, dan moet de universiteit pas op de plaats maken. Laat voor nu alleen de studenten toe die zich uit eigen motivatie aanmelden op de UT en vertel hen het eerlijke verhaal over het Nederlandse zorgsysteem, de woningmarkt en het Twents Onderwijsmodel.

Maar zet pas op de plaats met actief werven. De campus is op dit moment niet het land van melk en honing voor deze groep. Zorg eerst dat de huidige populatie zich goed voelt op de UT en kan doen waarvoor ze kwamen: studeren en een prettige tijd hebben in Twente.  

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.