Spotlight

Schikkingsvoorstel in miljoenenclaim

| Rik Visschedijk

Zorgondernemer Paul Drost, eigenaar van de Campus UT Huisartsenpraktijk, is in onderhandeling met de UT om gebouw De Sleutel van woningcorporatie De Veste over te nemen. Als die overeenkomst er komt, betekent dat een eind aan een miljoenenclaim en ruim tien jaar gesteggel en juridisch touwtrekken.

De UT heeft Drost een schikkingsvoorstel gedaan ter waarde van 465 duizend euro, staat in het jaarverslag 2017. Voor dat bedrag kan hij het ‘opstalrecht’ van De Sleutel overnemen van wooncorporatie De Veste. Naast de huisartsenpraktijk huren op dit moment ook tandartsenpraktijk Huizinga en arbodienstverlener Arbo Unie een ruimte in het gebouw. Met de beoogde overname gaan de huurinkomsten naar Drost.

Met het voorstel hoopt de UT af te komen van een langlopende kwestie. In 2012 betaalde de universiteit op last van de rechtbank in Almelo 124 duizend euro aan de zorgondernemer. Aanleiding was een conflict over een nieuw te bouwen gezondheidscentrum op de UT. Daarover waren al verregaande afspraken over erfpacht- en opstalrecht. Dat centrum kwam er niet.

De vergoeding die de rechtbank in Almelo vaststelde, ligt ver onder de claim van Drost. Hij eiste destijds 2,5 miljoen euro, dat zou het bedrag zijn dat hij mist aan winst uit de onderneming. Daar gingen twee rechtbanken niet in mee: Drost kreeg 124 duizend euro toegewezen als compensatie voor de gemaakte kosten. Maar de Hoge Raad in Den Haag – de hoogste rechter in Nederland – vernietigde de eerdere vonnissen in 2015 en gaf het gerechtshof in Den Bosch opdracht om de schadevergoeding aan Drost uit te rekenen en vast te stellen.

Die uitspraak kwam er niet, omdat het huidige schikkingsvoorstel op tafel kwam. Dat voorstel is nog steeds niet getekend.

Van huisartsenpraktijk naar gezondheidscentrum

Wat is er gebeurd? Dat vinden we terug in het archief van U-Today, toen nog UT Nieuws, en de rechtbankstukken. Zorgondernemer Paul Drost heeft sinds februari 2006 een huisartsenpraktijk. Drost – zelf geen arts – huurt hiervoor ruimte in De Sleutel. In februari 2007 vraagt Drost aan het college van bestuur om in te stemmen met de bouw van een gezondheidscentrum aan de Boulevard, waar tegenwoordig de viskraam en de Griek staan. Het bouwvoorstel doet hij samen met de tandarts en fysiotherapeut René Polman, gevestigd in de tijdelijke portakabins aan de Boulevard. De instemming komt op 3 april 2007 via de UT-secretaris. Een van de voorwaarden van het CvB voor de nieuwbouw is dat Drost minimaal dertig jaar de grond pacht van de UT.

In juni dat jaar zegt Drost tegen UT Nieuws: ‘Er zijn al toezeggingen, maar officieel is nog niets ondertekend.’ Er volgt een periode van praten en dat gaat in harmonie. De tandartspraktijk trekt zich in deze periode terug uit de samenwerking.

Alles op rolletjes

De seinen staan op groen en de twee overgebleven initiatiefnemers richten in 2009 een maatschap op. In de tussentijd onderhandelen de partijen over de erfpachtvoorwaarden en keurt de universiteit het definitieve ontwerp goed. Alles lijkt op rolletjes te lopen. De UT vraagt en krijgt een bouwvergunning voor het gezondheidscentrum op de locatie van de portakabins tegenover de ingang van de Bastille. De partijen komen overeen hoe de (vervuilde) grond bouwrijp wordt gemaakt.

'Onderhandelingen lopen'

De UT wil niet inhoudelijk reageren. ‘De onderhandelingen lopen en we hopen dat er een uitkomst komt waar alle partijen tevreden over zijn’, laat woordvoerder Bertyl Lankhaar weten per e-mail. Paul Drost gaf aanvankelijk aan een reactie te willen geven, maar is – ondanks herhaaldelijke pogingen - onbereikbaar voor commentaar.

Paul Drost is begin december 2009 positief gestemd, hij verwacht dat kort na de jaarwisseling de eerste paal de grond in gaat. ‘Momenteel zijn er nog gesprekken met het CvB, maar het ziet er goed uit’, zegt hij tegen UT Nieuws. Over de vertraging van twee jaar zegt hij: ‘Het regelen van de erfpacht bleek lastig, omdat het gaat om een nieuw gebouw. Daarbij is de financiering aan de erfpacht gekoppeld, waardoor niets opschoot.’

Ontbinden van de maatschap

Dan komt de eerste kink in de kabel. Op 8 december 2009 zou de erfpachtakte bij de notaris passeren. Dat gaat niet door, omdat de fysiotherapeut en de UT het niet eens worden over de financiering. De fysio en de tandarts zitten inmiddels in Langezijds, de voorloper van The Gallery. Maar, nog geen jaar later, op 13 april 2010, krijgen zij via de Vastgoed Groep Drienerlo te horen dat ze hun praktijkruimtes moeten ontruimen wegens de herontwikkeling van het gebouw.

In betere tijden (2007), tandarts Henk Huizinga, fysiotherapeuten Rene Polman en Johan Bos en coördinator van de huisartsenpost Paul Drost zien een gezondheidscentrum voor zich op de campus.


De fysiotherapeut en Drost ontbinden hun maatschap. In een brief stelt Drost dat hij de financiering, ontwikkeling en exploitatie van het gezondheidscentrum op zich neemt. De fysio en tandarts kunnen ruimte huren in het pand, schrijft Drost. De UT heeft geen bezwaar tegen deze nieuwe constructie. De notaris past de akte aan en stuurt die op 23 juni 2010 naar de partijen met het voorstel om die een week later te laten passeren. Drost krijgt dan ook de eerste nota voor de canon van de erfpacht van 1 juli tot 31 december.

‘Overeenkomst ligt nu niet in de rede’

Dan gaat het mis. De secretaris van de UT laat per mail op 28 juni 2010 aan Drost weten dat Kees van Ast, vicevoorzitter van het CvB, heeft besloten dat het niet in de rede ligt om nu een erfpachtovereenkomst te sluiten. Drost reageert vijf dagen later per mail naar Van Ast. Hij zegt dat hij heeft geprobeerd een afspraak te maken met de secretaris, maar dat Van Ast dit gesprek niet wil.

‘Ik verzoek u mij maandag 5 juli schriftelijk te berichten dat u zult overgaan tot ondertekening van deze overeenkomst’, schrijft Drost. ‘Indien u aangeeft niet te ondertekenen of in het geheel niet reageert, dan stel ik u en de UT aansprakelijk voor de reeds door mij geleden en nog te lijden schade als gevolg van het niet nakomen van de overeenkomst.’

'Er wordt door de UT geen erfpachtovereenkomst met U getekend'

Van Ast zelf mailt op 5 juli aan Dorst: ‘Er is helemaal geen sprake van een overeenkomst’ en ‘er wordt door de UT geen erfpachtovereenkomst met U getekend.’

In gesprek met De Veste

De veranderde toon van de UT heeft alles te maken met het nieuws dat de bestuurders drie dagen eerder ter ore kwam: Drost en de tandartspraktijk zijn in gesprek met De Veste om voor tien jaar praktijkruimte te huren in De Sleutel. Van Ast schrijft in zijn mail op 5 juli: ‘De ontstane situatie hebt u aan uzelf te wijten. Enerzijds met De Veste onderhandelen over een huurovereenkomst in De Sleutel en anderzijds proberen een erfpachtovereenkomst te bemachtigen, zogenaamd mede namens een tandarts die dat ten stelligste ontkent, gaat niet.’ Drost kan huren in De Sleutel en daarmee is voor Van Ast het boek gesloten.

In oktober 2011 zegt Van Ast tegen UT Nieuws dat het CvB niet verder wil met de nieuwbouw omdat door allerlei veranderingen de plannen niet meer voldeden aan de voorwaarden. In 2007 vond de UT het gezondheidscentrum in de woorden van Van Ast een ‘aardig initiatief’. ‘Maar gaandeweg bleek dat de tandarts en de fysiotherapeut zich terug hadden getrokken uit de samenwerking.’ Van Ast geeft aan dat de UT het niet zag zitten op met één persoon in zee te gaan.

‘Onderhandelingen lopen nog’

Het beoogde gezondheidscentrum is daarmee van de baan. Daarna wordt het een zaak van juristen en rechters. Het is nog maar de vraag of de kwestie dit jaar wordt afgerond, want ook dit schikkingsvoorstel ligt alweer drie jaar.

Wordt vervolgd, dat staat vast.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.